Nieuws uit de districtsraad van 25 november.

In de doelstellingennota lezen we “het is de DR die het budget goedkeurt en hiermee richting geeft aan de uitvoering van het bestuursakkoord”. Vermits we het bestuursakkoord met heel wat linkse en extreemlinkse standpunten en doelstellingen niet goedgekeurd hebben lijkt het niet meer dan logisch dat we het budget ook niet goedkeuren. Alle beleidsdomeinen of alle punten overlopen zou ons veel te ver leiden. Heel wat van die punten gaan nog langs deze DR passeren, het lijkt ons dan veel nuttiger op dat moment deze punten dieper te bespreken.


Maar toch enkele punten in het algemeen.


Wij vinden de tekst “in het voorjaar van 2013 overlegde het districtsbestuur intensief met 1300 Borgerhoutenaars. Hun ideeën inspireerden mee de keuzes die in deze beleidsnota duidelijk worden”. Wij vragen ons af hoe dit bestuur de dikwijls tegengestelde meningen en voorstellen met elkaar gaat verzoenen of uitvoeren. Zeker op het vlak van mobiliteit zullen er keuzes moeten gemaakt worden uit de tegengestelde meningen. Keuzes die al heel wat controverse veroorzaakt hebben.


Wij lezen bij het hoofdstuk “woonstad” dat “structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken”. Daarvan hebben wij al enkele mooie staaltjes gezien, van dit eenzijdig overleg. Denken wij maar aan het afsluiten van de Te Boelaerlei en de toekomstige omvorming van een stuk van die Te Boelaerlei tot woonerf waarbij de inspraak voor de betrokken buurtbewoners zich beperkte tot de plaats waar ergens een bloembak ging neergepoot worden.


Over het afsluiten van de Te Boelaerlei hadden de buurtbewoners niets meer te zeggen, dit was ondanks massaal protest van de buurt al beslist. Toen de bewoners op een buurtvergadering hiertegen protesteerden kregen ze te horen dat “zij later heel blij zouden zijn dat het districtsbestuur zijn mening heeft doorgedreven”.


En een volgende zaak zit er al aan te komen namelijk het schrappen van de parkeerplaatsen aan het rondpunt van de Joe Englishstraat. Wij zijn benieuwd naar welk overleg met de buurtbewoners er hier gaat plaatsvinden maar waarschijnlijk is de beslissing allang gevallen.


Verder lezen wij nog in “bruisende stad”: “aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke bewoner zichzelf kan ontplooien”. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een bestuur zich gaat bezighouden met het organiseren en subsidiëren van hobby’s en vrijetijdsactiviteiten, het lijkt wel het principe van brood en spelen.


Het wordt hoog tijd dat de besturen in het algemeen zich eens gaan bezinnen over hun kerntaken! Een kwaliteitsvolle dienstverlening moet de hoofdprioriteit blijven.


Door de steeds maar nijpender financiële situatie van de stad Antwerpen zit het er meer en meer aan te komen dat hieraan zal geraakt worden. Besparen op personeel kan maar in beperkte mate zonder aan de dienstverlening te raken. Het zit er dan ook aan te komen dat ook de districten zullen geconfronteerd worden met bezuinigingen. Het kan absoluut geen kwaad om hierover al eens een denkoefening te maken.


Stemming: 14 voor 11 tegen (VB – CD&V – Open VLD – N-VA)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...