Nieuwbouw van twee rijwoningen Langstraat 91 en 99

Nieuwbouw van twee rijwoningen Langstraat 91 en 99

 

Een beknopte historiek van deze “woningen”.

In 2014 zijn deze woningen aangekocht door AG VESPA.

Twee jaar zijn deze woningen in slechte staat blijven staan, weliswaar met de ramen en deuren dichtgemaakt.

In 2016 worden de woningen dan afgebroken, van één van de woningen blijft een diepe put achter van de kelder, maar de open plaatsen worden met een schutting en dranghekken afgeschermd.

In 2017 wordt de aanbesteding uitgeschreven voor de nieuwbouw van twee rijwoningen in de Langstraat 91 en 99 te 2140 Borgerhout.

In oktober 2018 ontvangen de buurtbewoners een schrijven van AG VESPA met de mededeling dat de bouwwerken op de betrokken plaatsen zullen starten  in oktober 2018 en zouden afgerond worden eind 2019.

Maar als de ruwbouw in 2019 bijna af is zien zelfs de buurtbewoners dat er bepaalde zaken niet kloppen oa zou de voorgevel van pand 91 scheef staan.

Tijdens het braak liggen van deze percelen werden de zijgevels van de aanpalende panden met zeilen afgeschermd om ze te beschermen tegen de weersomstandigheden.

De ruwbouw van 91 en 99 werd gewoon tegen de zeilen gebouwd zodat deze zeilen er nu niet meer kunnen afgehaald worden.

Het niet zo fraaie resultaat is nog altijd te zien en de vraag rijst of deze zeilen nog wel hun functie kunnen uitoefenen en de zijgevels nog wel beschermen.

Gezien de huidige constructie niet wind of waterdicht is valt het te vrezen dat de buren reeds geconfronteerd geweest zijn met vocht en schimmelproblemen.

En wie weet welke beestjes reeds een onderkomen gevonden hebben in die ruimtes tussen de huizen.

Hopelijk geen vleermuizen !

We hebben gezien in China wat een scheefpoepend vleermuisje al niet heeft aangericht wreldwijd…

De achterbouw van pand 91 is afgebroken en nadien terug opgebouwd wegens fouten in de constructie.

Het uiteindelijke resultaat is nu dat volgens buurtbewoners er nog meer bouwovertredingen zijn en nu lopen er procedures door AG VESPA tegen de bouwheer.

In een schriijven aan de buurtbewoners in januari 2021 weet AG VESPA te melden dat de overeenkomst met de aannemer is stop gezet en dat de bouwwerven zullen dichtgemaakt worden om verdere schade bij de buren te vermijden.

Verder nog de mededeling dat VESPA als overheidsinstantie gebonden is aan bepaalde procedures en dat een hervatting van de werken nog lang op zich zal laten wachten.

 

Vragen:

– Hoe komt het dat deze panden niet zijn opgenomen in het leegstandsregister van de stad Antwerpen en er dus ook geen krotbelasting op dient betaald te worden ?

– Is er al weet van vochtproblemen (zoals schimmelvorming) bij de buren van deze panden ?

– Is er zicht op wanneer deze panden eindelijk gaan afgewerkt worden of op zijn minst wind- en waterdicht gemaakt worden ?

 

Antwoord van de verantwoordelijke schepen Marij Preneel:

Wij hebben goed nieuws voor de buurtbewoners.

De dakwerken zouden beginnen in het begin van 2022.

Ook het winddicht maken door oa het buitenschrijnwerk te plaatsen, staat op de planning.

Alleen is er nu het probleem van een levertijd van zo’n 18 weken voor dit schrijnwerk.

Wat de eventuele vochtproblemen betreft, er is reeds aangifte gedaan bij een verzekeraar ivm vochtschade.

Wat het leegstandsregister en eventuele krotbelasting betreft, hier reageert Vespa gewoon niet op.

Het zijn natuurlijk ook hun panden….

Dit zou natuurlijk via de gemeenteraad kunnen gevraagd worden !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...