Niet het “Wilde Westen” maar het Wilde Oosten!

Mijn woorden betreffende de misdaad in Oost-Antwerpen, beter gekend als het district Borgerhout, waren nog niet koud en nauwelijks geschreven of er was weer een schietpartij. Vrijdagavond in de Guldensporenstraat werd een jonge man door één kogel in de borst getroffen. Naar het schijnt zouden meerdere kogels afgevuurd zijn.


Voor een district als Borgerhout kan dit tellen.


Men blijft zich afvragen hoe het verder zal evolueren. Zal men nog vrij en onbezonnen op straat kunnen wandelen, zowel overdag als gedurende de avond, laat alleen ’s nachts? Of moet er een avondklok worden ingesteld? Maar wat dan overdag? Of moeten burgers één of ander verdedigingsmiddel hebben? Gaan we naar een toestand zoals in het Wilde Westen of zoals die nu nog bestaat in landen waar de misdaad welig tiert?


Het beste verdedigingsmiddel is een overheid die misdaden ernstig neemt en overtreders zondermeer laat opsluiten maar vooral streng laat straffen. Mensenrechten organisaties staan altijd klaar om de rechten van misdadigers te verdedigen maar hoe zit het met de rechten van de slachtoffers? Misdadigers moeten “begeleid” en “voorbereid” worden om terug in de maatschappij te kunnen integreren na hun vrijlating. Wat met de slachtoffers die, als ze het al overleven, verder moeten leven met een trauma dat nooit helemaal verdwijnt? Wat met de familie van dodelijke slachtoffers die hun verdere leven een trauma moeten meedragen dat nooit helemaal verdwijnt?


Het is onaanvaardbaar dat de overheid zich blijft beroepen op wetten die moeten aangepast worden, en advocaten die achterpoortjes blijven vinden. Het is onaanvaardbaar dat de bevoegde ministers verklaren dat er veel gedaan werd terwijl er in feite niets of weinig veranderd is. Het is de verplichting van de overheid om de veiligheid van de bevolking te vrijwaren. Als wetten moeten veranderd of afgeschaft worden, of als er nieuwe wetten moeten gemaakt worden dan moet dat dringend gebeuren.


Het is onaanvaardbaar dat dit nog niet gebeurd is. Een politiek mandaat aanvaarden brengt een verantwoordelijkheid met zich mee tegenover alle burgers. Het is dan ook broodnodig dat Vlaanderen onafhankelijk wordt en zelf het bestuur van onze regio, onze steden en onze gemeenten in handen kan nemen, zelf wetten kan uitvaardigen, en die wetten laten respecteren door iedereen die op het Vlaamse grondgebied verblijft!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...