NEEN tegen massatoeloop vluchtelingen

Interpellatie van Filip Dewinter aan schepen Duchateau betreffende massatoeloop van vluchtelingen in Antwerpen voor de gemeenteraadszitting van 21 september 2015

Op 28 augustus liet de schepen middels een vrije tribune in de krant De Standaard met de sprekende titel ‘een nee voor vluchtelingen is de enige juiste keuze’ weten dat “Antwerpen al zoveel heeft gedaan om de noden van erkende vluchtelingen te lenigen dat het absorptievermogen is opgebruikt”. “Antwerpen gaat niet op de eerste rij staan om vluchtelingen noodopvang te bieden”, schreef hij. Hij voegde daaraan toe dat “een lokaal opvanginitiatief organiseren een manifeste blunder zou zijn”. “Een te grote concentratie belemmert de integratie. Vandaag is ‘nee’ zeggen de enige juiste keuze voor Antwerpen”, besloot hij.

Het Vlaams Belang pleit al veel langer voor een halt op niet-Europese immigratie naar onze stad, precies om de redenen die de schepen nu ook aanhaalt.

Het Vlaams Belang hoopt dat de schepen de daad bij het woord voegt en – niet alleen geen LOI in Antwerpen voorziet – maar ook andere initiatieven neemt die een massale instroom van erkende vluchtelingen in Antwerpen moeten afremmen. Het is immers bekend dat vluchtelingen zich – eens erkend – in de stad of gemeente van hun keuze kunnen vestigen en dat zij er meestal voor opteren naar de steden – en dan helaas ook bij voorkeur nog Antwerpen – te trekken. Zoals bekend vraagt het merendeel van de vluchtelingen eens erkend ook meteen een leefloon aan. Antwerpen telt op dit moment inderdaad reeds zeer veel vluchtelingen op zijn grondgebied. Niet minder dan 1.700 vluchtelingen krijgen momenteel OCMW-steun.

De actualiteit van de voorbije weken doet vrezen dat er van concrete initiatieven om vluchtelingen te ontmoedigen zich in Antwerpen te vestigen weinig in huis zal komen. Staatssecretaris Theo Francken, partijgenoot van de schepen, is druk op zoek naar duizenden nieuwe opvangplaatsen en liet al weten dat noodopvang in Antwerpen niet uitgesloten is. Havenschepen Marc Van Peel liet al weten dat het Havenbedrijf op vraag van Fedasil opvangmogelijkheden voor vluchtelingen zoekt. Schepen Heylen liet dan weer in de pers weten dat “het niet zo eenvoudig is te zeggen dat “het doosje vol is’”. En een OCMW-raadslid van de meerderheid stelde dat het Antwerps OCMW “zich goed moet voorbereiden en moet doen waarin het goed is”.

“Nee” zeggen is één zaak. Er voor zorgen dat vluchtelingen hier ook effectief niet massaal komen aankloppen voor hulp is een andere zaak.

Mijn vragen:

Op welke wijze werd het Antwerpse ‘nee aan vluchtelingen’ al gecommuniceerd aan de federale en de Vlaamse regering? Welke initiatieven werden in dit verband gevraagd van de federale en/of Vlaamse regering? Welke initiatieven zullen de regeringen desgevallend nemen om een asielzoekerstoestroom in Antwerpen tegen te gaan?

Welke initiatieven kan en zal het Antwerpse OCMW nemen om een te grote instroom van vluchtelingen tegen te gaan? Zal het OCMW zich terughoudend opstellen met het verlenen van hulp aan vluchtelingen? Zal het OCMW trachten door te verwijzen naar andere gemeenten? Welke richtlijnen zullen ter zake gegeven worden aan medewerkers?

De huisvesting van vluchtelingen wordt beschouwd als een belangrijk probleem. Zullen bepaalde vluchtelingen via het OCMW kunnen rekenen op een versnelde toewijzing in de sociale huisvesting of zal dit worden uitgesloten? Zal het OCMW installatiepremies en huurwaarborgen verstrekken aan vluchtelingen? Hoe zullen de Antwerpse woonkantoren en het OCMW omspringen met vluchtelingen op zoek naar huisvesting?

Zal bepaalde leegstaande infrastructuur van stad of sociale huisvesting ter beschikking worden gesteld voor de opvang van asielzoekers (of vluchtelingen) of niet?

Welke andere initiatieven zal de stad nog nemen in navolging van zijn ‘nee’ aan vluchtelingen? Of had het ‘nee’ aan vluchtelingen enkel en alleen betrekking op de weigering van de stad om een LOI te organiseren in Antwerpen?

Filip Dewinter

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...