N-VA-voorstellen: kordate taal, laks beleid

N-VA spreekt met gespleten tong

Het Vlaams Belang is aangenaam maar met het grootste voorbehoud verrast door de stoere taal die de N-VA inzake asiel en migratie en inzake justitie en veiligheid vandaag heeft ten beste gegeven. Immers, een groot deel van de voorstellen en de teneur ervan lijken -indien men niet voldoende aandacht voor het geheel zou hebben- rechtstreeks geïnspireerd door het Vlaams Belang zelf. Toch is het oppassen geblazen met de N-VA zoals ze zich nu in verkiezingstijd voordoet.


Immers, is de N-VA een partij die in de praktijk uit een heel ander vaatje tapt. Het Vlaams Belang zou kunnen wijzen op het totaal ontbreken van een illegalenbeleid bij  de lokale overheden waar de N-VA aan de macht is, ook in Antwerpen waar voortdurend de paraplu van de federale overheid wordt opengetrokken.  Nog belangrijker is evenwel het volgende: in de Vlaamse regering is de N-VA een partij die permanent een immigratievriendelijk beleid voert, straks al meer dan 10 jaar aan een stuk. Subsidiëren van moskees, het voorzien van imamopleidingen, het organiseren van Moslim televisie en-radio-omroep zijn beslissingen van N-VA ministers. 


In geen enkel van de vandaag behandelde materies heeft de Vlaamse Regering ook maar een keer een belangenconflict ingeroepen of iets zelfs nog maar op het overlegcomité geagendeerd. Diezelfde N-VA schafte op alle niveaus de vergunningsverplichting voor Roemenen en Bulgaren af.


In het Europese parlement werden alle pogingen om de afschaffing van de visumplicht voor Roemenen en Bulgaren uit te stellen door de N-VA steevast weggestemd. Als Homans vervolgens ruim de pers haalt met hulpgeroep omdat haar OCMW-kas leegloopt ingevolge de toestroom van Roemenen en Bulgaren, en het Vlaams Belang hierover de bevoegde N-VA-ministers in de Vlaamse Regering ondervraagt, ontkennen die dat er een probleem is. Enzovoort en zo verder.


Kortom. De voornemens van de N-VA van vandaag moeten niet alleen met een korrel zout genomen worden, het is ook best ze gewoon te klasseren onder de rubriek: verkiezingspraat. De N-VA is een partij die twee gezichten heeft en een gespleten tong. De N-VA is in essentie een partij die pro-immigratie is en dat ook met zoveel woorden zegt en toegeeft. In haar beleid en in instellingen die ze een warm hart toedraagt, komt dat dan ook tot uiting. Enkel waar ze in de oppositie zit spreekt ze nu stoere taal. Voor het Vlaams Belang ontbreekt aan de voorstellen een zeer essentieel element namelijk geloofwaardigheid.


Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...