Muslim Expo Antwerpen: de sluipende islamisering van onze samenleving

Ten geleide

 

Op 14 en 15 mei 2016 vindt in het Antwerp Expo Center aan de Jan van Rijswijcklaan te Antwerpen voor de derde keer de 'Muslim Expo' plaats. Net zoals vorig jaar zullen er dubieuze islamitische sprekers zijn, zoals Imad Ben van ‘Islamic Relief’, de ‘spirituele keynote speaker’ Ali Houri (‘Al Khattab Foundation’) die Hamas en de Moslimbroederschap steunt, Tarik Touhafi en Mohad El Sghiar.

 

Deelnemende islamitische organisaties en sponsors hebben al te vaak vertakkingen die leiden naar sharia en jihad, en bovendien is er geen enkele controle op de promotie en verspreiding van islamitische haatlectuur, zoals die recent ook nog in Brussel boekhandels werd aangetroffen.

 

Een dergelijke islambeurs wordt gekenmerkt door mannen met baarden en gewaden; afbeeldingen van 'Palestina' waarbij Israël letterlijk van de kaart is geveegd; Arabische teksten; aanwijzingen hoe vrouwen zich moeten bedekken; geldinzameling voor islamisering (moskeeën e.d.) en jihad; gehoofddoekte 'Barbie'poppen; Koranische indoctrinatie vermomd als speelgoed; promotie van islamitische (halal)hotels met man-vrouwapartheid; een ‘halal trade market’ (halal is een onderdeel van de inhumane, totalitaire sharia); sponsors en partners zoals 'Islamic Relief', dat zelfs door de Verenigde Arabische Emiraten jarenlang is beschuldigd van banden met en geldinzameling voor jihadistische organisaties.

 

De Karel de Grote Hogeschool, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Antwerpen stad prijken als partner naast dubieuze islamitische organisaties als 'Islamic Relief' en ‘Halal Food Council of Europe’.

 

Programma

 

Op zaterdag 14 mei begint het programma om 12.30 met een ‘Koranrecitatie’. Welke soera’s (hoofdstukken) en verzen zullen worden gereciteerd? Alleen dat kleine aantal vredelievende passages? In het heilige islamitische haatboek de Koran wordt talloze malen expliciet opgeroepen tot intolerantie en geweld tegen ons, tegen de niet-moslim.

 

Chauki Lazhar, die de sharia een ‘ideaal’ noemt dat ’niet evolueert’ en ’niet kan evolueren’, geeft een lezing getiteld ’spiritueel activisme’.

 

Op zaterdag is de keynote speaker Imad Ben van ‘Islamic Relief Vlaanderen’. Islamic Relief is een organisatie die onder het mom van humanitaire hulp de islamitische jihad steunt en banden heeft met terreurorganisaties zoals Hamas en salafistische bewegingen zoals de Moslimbroederschap.

 

Zondagmorgen 15 mei begint met de ‘Anasheed’, dat zijn islamitische gezangen waarin de islamitische profeet Mohammed (en zijn gruweldaden) wordt bejubeld en waarin Koranverzen worden gereciteerd. In principe mogen daar volgens de islam geen vrouwen aan deelnemen. Ook de inhumane islamitische wet, de sharia, en de jihad kunnen worden bezongen. Dit gebeurt in het Arabisch, dus wie controleert welke tot intolerantie- en geweldoproepende islamitische regels of voorschriften zullen worden bejubeld?

 

Vervolgens is er de ‘spirituele keynote speaker’ Ali Houri (van de ‘Al Khattab Foundation’). Hij steunt Hamas en de Moslimbroederschap.

 

Net zoals vorig jaar geeft Tarik Touhafi ook nu weer een workshop. Hij werkte als contactpersoon in de organisatie ‘Taouil Group voor Haj en Umra’ (opgericht door moslimextremist Nordine Taouil). Hij was actief bij ‘Jongeren Voor Islam’ en richtte in 2009 mee opvolger Al Mawada op, een salafistische groepering die sympathiseert met Hamas, Hezbollah, Islamitische Jihad en de Al Aqsa Martelarenbrigades. Al Mawada kwam reeds meerdere malen in opspraak wegens het uitnodigen van extremistisch-islamitische gastsprekers, o.m.:

 

-de Saoedische imam Mohamed Al-Arifi. Al-Arifi verheerlijkte Bin Laden op Al Jazeera en mag diverse landen (Koeweit, Zwitserland, …) niet binnen.

-de Maleisische Hussein Yé, die stelde dat de aanslagen van 9/11 door de Joodse lobby zijn georganiseerd. Hij noemt joden en christenen inferieur en verdedigt het slaan van vrouwen.

-Bilal Philips uit Qatar, die door de VS werd beschuldigd van betrokkenheid bij de bomaanslag op een van de WTC torens in New York in 1993.

-Remy Soekirman uit Nederland, die door de Nederlandse staatsveiligheid wordt bestempeld als een salafist.

 

Ook Mohad El Sghiar geeft net zoals vorig jaar een workshop. Hij is, net zoals Sulayman Van Ael, prediker in moskee De Koepel in Antwerpen, die volgens meerdere rapporten van de veiligheidsdiensten banden onderhield met radicale moslimorganisaties. De Antwerpse Syrië-jihadi’s Jejoen Bontinck en Brian De Mulder waren er kind aan huis.

 

Tot slot voeren ook een aantal vrouwelijke moslimbekeerlingen zoals Victoria en Asma Claassen het woord. Zij zijn het perfecte glijmiddel ter islamisering van onze samenleving.

 

Conclusie

 

Deze islambeurs is een apartheidsbeurs en een handrem op integratie die kadert in de uitbouw van een islamzuil. Door de islam op leugenachtige wijze voor te stellen als een prachtige vredevolle religie, wordt onze samenleving sluipenderwijs geïslamiseerd. Zolang de gewelddadige fundamenten van de islam niet expliciet uit de islamitische leer (Koran, Hadith, sharia) worden geschrapt, werkt een dergelijke beurs bovendien radicalisering en jihad-aanslagen in de hand. Zeker na de bloedige jihad-aanslagen in Brussel is het onverantwoord dat een dergelijke islambeurs kan plaatsvinden. 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...