Moslimbroederschool te Borgerhout

Sinds dit schooljaar is er in Borgerhout een moslimschool die zich richt tot allochtone kinderen. Totnogtoe zijn er 70 kinderen ingeschreven.


De reden voor de oprichting van zo een exclusieve moslimschool? De organisatoren komen niet verder dan de afgezaagde flauwe kul waarmee zij altijd afkomen: “om de sociale ongelijkheid te verkleinen, racisme, discriminatie, achteruitstelling, negatieve vooroordelen enz.”


De ware redenen om een moslimschool op te starten zijn dat in het normale schoolcircuit Westerse waarden en normen gelden en ook onderwezen worden. Zoals de gelijkheid van man en vrouw, de scheiding van kerk en staat en vooral onze democratische samenleving met zijn wetgevende macht terwijl moslims uitgaan van een goddelijke wet en geen menselijke. Waarden en normen, gebruiken en gewoonten die wortelen in onze van oorsprong christelijke humanistische samenleving en die voor moslims natuurlijk onaanvaardbaar zijn. Zaken waar onze voorouders eeuwen hebben moeten voor strijden en die moslims eisen dat ze afgeschaft worden.


Indien moslims niet kunnen (of liever niet willen) leven met en volgens onze normen en waarden, wat komen zij hier dan zoeken in een landje waarin zij niet anders kunnen doen dan klagen en zagen over hoe zij hier gediscrimineerd, onderdrukt, ongelijk behandeld worden, enz. Bovendien is het hier koud en regenachtig en zou ieder die hier geboren is niets liever willen dan zijn dagen slijten in een warm en zonnig klimaat, wat komen deze vreemdelingen hier feitelijk zoeken?


Waar de organisatoren dan wel een punt hebben is op het vlak van de bedroevende schoolresultaten van allochtonen, die natuurlijk puur de schuld zijn van ons racistisch onderwijssysteem.


De werkelijke oorzaken?


De nog steeds voortdurende massa-immigratie van lui die amper kunnen lezen of schrijven en die hier zonder enige voorwaarden zoals op het gebied van kennis van de landstaal, voorgoed kunnen blijven (zonder hier ook maar één seconde te werken of ook maar één cent belasting te betalen) en die zelfs de moeite niet meer doen om Nederlands te leren. Waarom zouden zij? Er bestaat al een Arabische zuil waar zij in hun eigen taal terecht kunnen, en nu ook al een eigen school.


Het aantal kinderen in Antwerpen die afkomstig zijn uit anderstalige gezinnen is schrikbarend hoog en de instroom blijft maar duren i.p.v. dat men werk zou maken van een massale terugkeer. Bovendien kennen deze vreemde culturen onze schoolcultuur niet waarbij van de leerlingen een inspanning gevraagd wordt en men iets moet presteren om iets (een diploma bvb) te bereiken.


Liever blijven klagen en zagen over racisme en discriminatie en hopen dat binnenkort de diploma’s gratis en voor niets kunnen uitgereikt worden in de eigen zuil.


En hoe zit het met de controle op de eindtermen, zaken die de leerlingen op het einde van het schooljaar zeker moeten kennen?


En de controle in het algemeen?


In Groot Brittannië is onlangs een moslim vrijgesproken die een minderjarig Brits meisje had verkracht omdat “hij op zijn moslimschool niet geleerd had dat een dergelijke zaak in Groot Brittannië strafbaar is”!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...