‘Minderjarige’ vreemdelingen blijken vaak meerderjarig

 

2 op 3 onderzoeken wijst op leeftijdsfraude

 

Filip Dewinter: “Wie valse voorwendsels gebruikt om een beroep te doen op sociale voordelen waar hij geen recht op heeft, heeft hier geen plaats”

 

Minderjarige vreemdelingen zonder ouder of voogd hebben recht op een bijzondere verblijfsstatus, inclusief huisvesting en sociale en financiële bijstand. Uit de resultaten van botscans die Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter bemachtigde bij justitieminister Geens (CD&V) blijkt echter dat twee op de drie onderzochte minderjarigen in de praktijk meerderjarig zijn.

Bij twijfel over de leeftijd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen kan de overheid – mits toestemming van de jongere – een zogenoemde botscan uitvoeren. Van de 1.648 vreemdelingen die afgelopen jaar aan een dergelijke scan werden onderworpen, bleken er niet minder dan 1089  – of zo’n 66 procent – te hebben gelogen over hun leeftijd om zo het gunstige statuut van niet-begeleide minderjarige (NBMV) te verwerven. In totaal kregen 5.047 vreemdelingen een dergelijk statuut, waarvan het merendeel asielzoekers.

Verhoudingsgewijs liegen Kameroeners het vaakst over hun leeftijd. Niet minder dan 85 procent van de medische onderzoeken die bij hen werd verricht vanwege twijfel wees op leeftijdsfraude. Bij Congolezen was dat 84 procent, bij Pakistanen 83 procent. Hoewel de botscans wetenschappelijk sluitend zijn, is er mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Een procedure die Filip Dewinter graag afgeschaft zou zien omdat ze volgens hem enkel als rekmiddel wordt gebruikt.

Het Vlaams Belang-kamerlid pleit voor een uitbreiding van het systeem voor alle minderjarigen die aangeven 15, 16 of 17 te zijn. Nu gebeurt dat eerder uitzonderlijk. Ook  wil hij de toestemmingsvoorwaarde afschaffen. Zelfverklaarde minderjarigen moeten nu immers hun toelating geven voor de scan. “Totaal absurd”, vindt Dewinter. Als sluitstuk wil hij dat asielzoekers die betrapt worden op leeftijdsfraude het recht op asiel wordt ontnomen. Iets wat nu niet het geval is. “Wie valse voorwendsels gebruikt om een beroep te doen op sociale voordelen waar hij geen recht op heeft, heeft hier geen plaats”, aldus nog Dewinter.

 

 

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...