Maggie manipuleert

PERSBERICHT – 10 maart 2014

Maggie de Block pakt vandaag opnieuw uit met hoeraberichten over haar asiel- en immigratiebeleid. Het Vlaams Belang stelt andermaal vast dat het gaat om een grove manipulatie van de objectieve cijfers.


Dat de regularisaties gedaald zijn ten opzichte van de vorige jaren is immers het gevolg van het uitbollen van de collectieve regularisatiecampagnes van de laatste jaren. Het Vlaams Belang wijst erop dat terwijl het aantal uitwijzingsbevelen stijgt (tot 76.497 in 2012) terwijl het aantal effectieve repatriëringen amper de helft bedraagt tegenover 2003. Het is duidelijk dat illegalen het uitwijzingsbevel meer dan ooit als een vodje papier beschouwen.


Uit cijfers aangaande de dringende medische hulp aan illegalen leidt het Vlaams Belang af dat er vijf maal zoveel illegalen zijn als in 2001. Met de immigratiepartijen van de huidige regering staat de volgende regularisatiecampagne dan ook in de sterren geschreven; meer bepaald na de verkiezingen.


De berichten van de sympathieke mevrouw De Block zijn niets anders dan een rookgordijn waarachter een ongeziene opendeurpolitiek schuilgaat.  Enkel met een effectief repatriëringsbeleid als sluitstuk is een geloofwaardig en modern asiel- en immigratiebeleid mogelijk.   


Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...