LEZ en de gevolgen voor Borgerhout

LEZ ? Wat zegt U nu weer ??

Jawel, deze afkorting staat voor Lage Emissie Zone.

Ons stadsbestuur is bevallen van een nieuwe maatregel om de lucht in de binnenstad van Antwerpen terug wat zuiverder te krijgen door in de eerste plaats de vervuiling veroorzaakt door het verkeer in te perken.

En daarom zal er vanaf 2016 een LEZ ingevoerd worden in Antwerpen in het gebied binnen de Singel en op Linkeroever.

Binnen de Singel wil dus ook zeggen Borgerhout intra-muros !

Concreet wil dit zeggen dat je nog enkel in die zone mag binnenrijden met een wagen die aan bepaalde milieunormen qua uitstoot voldoet.

En vanaf 2020 worden die milieunormen nogmaals verstrengd.

Op alle invalswegen naar Antwerpen zullen aan de rand van die LEZ zone zogenaamde “slimme” camera’s geplaatst worden die in het oog zullen houden wie er onterecht met een te veel vervuilende wagen Antwerpen binnenrijdt en alzo een fikse boete riskeert.

Het betreft vooral dieselwagens die veel meer fijn stof uitstoten dan een benzinewagen.

En te zeggen dat de overheid vroeger mensen financiëel aanzette om … een dieselwagen te kopen !

Zo’n 56% van de huidige dieselwagens die in deze zone zijn ingeschreven zullen dus niet meer de binnenstad mogen inrijden, dus ook niet meer tot aan hun voordeur of hun garage….

Deze mensen moeten dan maar een nieuwe wagen kopen die aan de nieuwe normen voldoet.

Het milieu zal er wel bij varen !!

Duizenden oude auto’s die moeten verschroot worden tesamen met alle milieuvervuilende stoffen (zoals allerlei olieën) en hopen oude banden die moeten verwerkt worden, goed voor het milieu !

En dan duizenden nieuwe auto’s die moeten gemaakt worden uit allerlei stoffen die uit het milieu moeten gehaald worden, om maar te zwijgen van de energie die er moet ingestoken worden, ook goed voor het milieu….

Het merendeel van de mensen die met een oudere auto blijven rijden zijn te vinden in de sociaal zwakkere catogerieën en gepensioneerden, dikwijls mensen die afhankelijk zijn van hun auto voor hun mobiliteit én die dikwijls maar weinig kilometers doen want rijden kost nu eenmaal geld.

Elke mens met een IQ groter dan dat van een fruitvliegje ziet in dat het milieu er allerminst beter van gaat worden en dat het vooral gaat om mensen die er financiëel zwak voor staan en helemaal niet het geld gaan hebben om een nieuwe wagen te kopen.

Bovendien wijzen studie’s uit dat de impact van zo’n LEZ maar onbeduidend is als niet ook maatregelen getroffen worden op de Ring en op de aansluitende autosnelwegen !

Het merendeel van de luchtvervuiling in en rond Antwerpen wordt veroorzaakt door de Ring.

In plaats van deze onzin kan het stadsbestuur zich beter bezig houden om te voorkomen dat deze overbevolkte stad nog méér overbevolkt geraakt.

Het stadsbestuur wil zich voorbereiden om nog zo’n 50.000 nieuwe inwoners te kunnen opvangen.

En vanwaar zouden die allemaal moeten komen gezien de nog steeds voortdurende “witte” vlucht van de Vlaamse middenklasse en nu ook van de allochtone middenklasse ?

Juist, allemaal mensen vanuit het buitenland die hopen om hier een luxe leventje te kunnen leiden op kosten van de Vlaamse belastingbetaler.

Dagelijks komen er nog duizenden klaplopers,criminelen en jahadisten Europa binnen die dan nog geholpen worden door Europese marineschepen die op kosten van de belastingbetaler dienst doen als gratis overzet !!

In de eerste plaats dient Antwerpen een volledige inschrijvingsstop voor iedere nieuwe vreemdeling in te voeren willen we Antwerpen binnen 10 jaar nog Antwerpen kunnen noemen.

Het aantal vreemdelingen in onze stad is nu al onaanvaardbaar hoog.

Sommige wijken en scholen zijn nu al moslimenclaves geworden, zeker in Borgerhout !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...