Islamisering van de Borgerhoutse districtsraad

Islamisering in de districtsraad

Op de laatste districtsraad van Borgerhout op maandag 25 april 2022 was de reguliere voorzitter van de districtsraad Soufiane Amrani (CD&V) verontschuldigd en werd vervangen door Luc Moerkerke van Groen.

Deze opende zoals gewoonlijk de zitting met de raadsleden te verwelkomen op de zitting, gevolgd door een nogal rare vraag.

Moerkerke vroeg of de fracties akkoord waren om tegen 21h de zitting een tiental minuten te onderbreken om bepaalde raadsleden toe te laten het verbreken van de vasten ter gelegenheid van de islamitische ramadan te vieren.

Direkt als door een wesp gestoken vloog Patrick Paredaens van N-VA uit tegen de voorziter dat zulks niet past in een districtsraad.

Moerkerke aanhoorde dit zonder gevolg en begon met de fracties te vragen of zij akkoord waren.

Natuurlijk stemden Vlaams Belang en N-VA tégen, dus geen pauze bij de overgang van licht naar donker.

Maar geen nood, de tover hoge hoed stond gereed, sim salabim….

Net voor de persoonlijke initiatieven van de raadsleden (zoals interpellaties en moties) stond de vervanging van de afgevaardigde van de districtsraad in de Borgerhoutse cultuurraad op de agenda.

Raadslid Ibrahim Abdoullah (Groen) ging vervangen worden door raadslid Thanh Beels (Groen) in de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout.

Hierover dient op papier gestemd te worden om de geheimhouding te garanderen.

Ten eerste over de voordracht van Thanh Beels als bestuurder van de raad van bestuur.

Ten tweede over de voordracht vanThanh Beels als afgevaardigde in de algemene vergadering.

Door de twee in anciënniteit laagste raadsleden werden de stemformulieren rondgedeeld en stemden alle raadsleden waarna de formulieren in vier werden gevouwen en terug opgehaald door diezelfde twee raadsleden.

De stemformulieren werden afgeleverd bij voorzitter Moerkerke die prompt om 20h40….de zitting tot na 21h schorste om de stemmen te tellen.

Maximum 25 formuliertjes die moeten opengevouwen worden waarna moet genoteerd worden “voor”, “tegen” of “onthouding”.

Hiervoor werden maar liefst méér dan 20 minuten voor gereserveerd, toevallig tot na 21h, het uur van het verbreken van de vasten bij de ramadan.

In alle vorige keren werden de stemmen openlijk geteld, de uitslag voorgelezen en ging de zitting gewoon verder.

De N-VA fractie stapte direct na de schorsing van de zitting met het nodige misbaar op, uw dienaar bleef nog even kijken wat er nog ging gebeuren.

De meeste raadsleden verdwenen een hele tijd en toen de meeste teruggekeerd waren stapte ook uw dienaar op.

Wie zich afvraagt wat “islamisering” betekent, dit was een mooi staaltje waarbij de radicale islam de agenda van een districtsraad bepaalt.

Niet te verwonderen natuurlijk met een voorzitter als Luc Moerkerke, die twee legislaturen geleden nog op de CD&V lijst verkozen werd maar bij de coalitieonderhandelingen zijn zetel meenam om extreem-links de broodnodige zetel te leveren voor een meerderheid in de Borgerhoutse districtsraad.

Natuurlijk beloond met een postje als districtsschepen als “onafhankelijke”.

De volgende verkiezing stond hij natuurlijk op de Groen lijst op een prominente plaats…..

Dit voorval toont ook aan hoe het met de omvolking gesteld is in Borgerhout.

Een knieval voor de radicale islam en dit juist nadat de extreem-linkse meerderheid een negatief advies gegeven had om het pleintje voor het Xaveriuscollege te noemen naar Ignatius van Loyola.

Deze man mag gerust de stichter genoemd worden van de jezuïetenorde en overleed 500 jaar geleden op het slagveld in Pamplona.

Maar extreem-links weigerde dit omdat er zogezegd omdat er al genoeg straten genoemd zijn naar mannen en weinig naar vrouwen….

In werkelijkheid omdat het een christen was !

Christen, blank, man, waarschijnlijk nog een hetero, allemaal zware minpunten op de woke-schaal….

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...