In Memoriam Walter Wegge

In Memoriam Walter Wegge

 

Met diepe droefheid moeten wij kennis nemen van het overlijden van de heer Walter Wegge.

Walter is einde december 2021 op 75 jarige leeftijd overleden.

Walter en zijn echtgenote Hilda Vienne woonden na het sluiten van hun kapsalon in de Vandenpeereboomstraat in hartje Borgerhout aan het “zeetje” in Nieuwpoort, genietend van de zeelucht en hun pensioen.

Vele jaren lang was Walter voorzitter van Vlaams Blok Borgerhout, nadien Vlaams Belang Borgerhout.

In de catacombentijd van het Vlaams Blok waren de afdelingen Borgerhout en Deurne één afdeling.

Walter Wegge en zijn echtgenote Hilda Vienne baatten toen een kapsalon uit in de Vandenpeereboomstraat.

Hilda Vienne zou later jarenlang de belangen van de Borgerhoutenaars én de Antwerpenaars vurig verdedigen in de Antwerpse gemeenteraad, en dit vele jaren lang.

Toen er echter sprake was dat er een moskee zou komen in de Vandenpeereboomstraat startte er een burgerbeweging op tegen de komst van deze moskee  onder de leiding van het kapsalon en de aanpalende beenhouwerij.

Dit was ook de aanzet voor Wim Verreycken (naast Karel  Dillen één van de oprichters van het Vlaams Blok) en zijn echtgenote Hilde Wagemans om een eigen Borgerhoutse afdeling op te richten.

Met grote inzet kregen zij een grote ploeg bijeen met de bekende successen in Borgerhout.

De eerste voorzitter in Borgerhout was Ludwina Van Onckelen, opgevolgd door Hilde Wagemans en op haar beurt voor véle jaren opgevolgd door Walter Wegge.

In die tijden gebeurden de politieke bijeenkomsten en activiteiten onder Wim en Hilde, terwijl de

Financiële ondersteuning gebeurde vanuit het kapsalon in de Vandepeereboomstraat en dit met papierslagen, rommelmarkten, eetfestijnen in De Pax en wijd en zijd bekende braadfeesten.

Deze vonden eerst plaats in domein De Welvaart in Sint-Antonius Brecht  en later op de terreinen van Staf Neel in Merksem.

Eenieder die er bij geweest was zal deze zeker nog herinneren !

Walter stond lang aan het hoofd van onze afdeling, verkiezingsoverwinning na verkiezingsoverwinning.

Het kapsalon daarentegen deed soms meer dienst als partijhoofdkwartier dan als kapsalon.

Dit was ook de tijd toen VB de grootste fractie vormde in de toen pas opgerichte districtsraden waarbij eerst Wim Verreycken en toen Walter fractievoorzitter was.

Iedereen die Walter gekend heeft zal hem zich herinneren als een zachtaardige man die de afdeling met overleg en humor leidde naar grote successen.

Toen de tijd van pensioen naderde besloten Walter en Hilda naar Nieuwpoort uit te wijken alwaar Walter ook overleden is.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...