In de provincie Antwerpen stijgt het aantal aanvragen voor wapenvergunningen jaar na jaar

In de provincie Antwerpen beschikken 41.179 personen over een wapenvergunning

 

Uit cijfers die de Vlaams Belang-provincieraadsfractie opvroeg bij de Antwerpse gouverneur Cathy Berckx, blijkt dat het aantal wapenvergunningen in de provincie Antwerpen jaar na jaar stijgt. In 2012 werden in de provincie Antwerpen 693 individuele wapenvergunningen model 4 aangevraagd. In 2014 waren dat er al 1051 en vorig jaar (2016) waren er dat 1990. In de eerste zes maanden van 2017 werden er reeds 930 wapenvergunningen aangevraagd. Ook het aantal aanvragen dat niet ingewilligd of stopgezet wordt, stijgt jaar na jaar. In 2012 werden 564 aanvragen model 4 geweigerd, in 2014 waren dat er al 932 en in 2016 werden 1716 wapenvergunningen geweigerd.

In totaal beschikken 41.179 mensen in de provincie Antwerpen over een individuele wapenvergunning model 4. Sinds de nieuwe wapenwet in 2006 werd ingevoerd, werden er 29.767 wapenvergunningen hernieuwd en werden 11.407 nieuwe wapenvergunningen uitgereikt. Daarnaast werden ook 28.245 wapens geregistreerd (model 9) bij jagers en sportschutters.

Volgens federaal parlementslid Filip Dewinter hoeft de stijging van het aantal aanvragen voor een wapenvergunning niet te verbazen: “De terreuraanslagen, de terreurdreiging en het toenemende onveiligheidsgevoel zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het feit dat het aantal aanvragen voor een wapenvergunning jaar na jaar stijgt. Wanneer de overheid niet langer in staat is om de veiligheid van de burgers te garanderen, dan is het logisch dat burgers zichzelf en hun gezin willen verdedigen.”

De procedure voor het verkrijgen van een wapenvergunning moet volgens Filip Dewinter dan ook versoepeld worden. “De huidige procedure is nodeloos ingewikkeld en grotendeels overbodig. Uiteraard moeten wapens niet vrij in de handel kunnen gekocht worden, maar het antiwapenbeleid van de overheid heeft evenmin zin”, zegt Dewinter. Filip Dewinter wil eerstdaags in het parlement een wetsvoorstel naar Tsjechisch voorbeeld indienen waarbij wapendracht wordt toegelaten aan iedereen die over een individuele wapenvergunning beschikt. In het kader van de strijd tegen terrorisme werd in Tsjechië onlangs immers een wet van kracht die toelaat dat personen die over een legaal wapen beschikken, hun wapen mogen dragen en gebruiken in het kader van de strijd tegen terrorisme.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...