Illegaliteit = Criminaliteit.

Niet noodzakelijk maar van 2009 tot 2012 blijkbaar wel in 28.412 gevallen. Zie het Persbericht van 15 mei 2013.


 


Het antwoord van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie aan senator Filip Dewinter op 17 december 2012 is met opzet, of niet, vaag en geeft de indruk dat hier een onbekwame, ongeïnformeerde persoon aan de leiding staat van Asiel en Migratie. Filip Dewinter stelt dan ook terecht haar kennis van zaken en beroepsvaardigheid in vraag.


Verder vraag ik mij af welke criteria gehanteerd worden om iemand tot minister of staatssecretaris te bombarderen. Kennis van zaken, ondervinding en duidelijk kunnen communiceren zouden moeten deel uit te maken van de vereiste kwaliteiten. Welke bedrijfsleider zal zonder die eigenschappen een goed en winstgevend bedrijf in stand kunnen houden? Welke politicus zal zonder die eigenschappen het geld uit de schatkist, gevuld met de belastingen betaald door de werkende bevolking, niet verkwisten? De enorme Staatsschuld is een duidelijk antwoord dat iedereen tot nadenken zou moeten stemmen.


 


Het doet me denken aan een tekst van jaren geleden, die een Amerikaanse collega van mijn echtgenoot aan de muur van zijn kantoor had hangen en die nu op het internet terug te vinden is:


 


“We the underpaid, led by the unknowing, are doing the impossible for the ungrateful. We have done so much for so long with so little, we are now qualified to do anything with nothing at all.”


 


Het is niet moeilijk om te verstaan maar hier toch een vertaling naar het Nederlands:


 


Wij, de onderbetaalden, geleid door de onwetenden, doen het onmogelijke voor de ondankbaren. Wij hebben zolang zoveel gedaan met zo weinig dat wij nu gekwalificeerd zijn om eender wat te doen zonder iets.


 


Het is een satirische aanklacht van mensen in leidinggevende functies tegen hun CEO die blijkbaar onbekwaam is maar die volgens mij hier ook van toepassing is.


 


Het Vlaams Belang is duidelijk de onderbetaalde, hoewel het hier niet direct over geld gaat maar wel over waardering voor hun grondige dossierkennis die ze niet openlijk krijgen.


De onwetenden zijn zij (de kiezers) die hun steun aan partijen hebben gegeven die het Vlaams Belang in een ondemocratische schutskring hebben gedwongen, en waarvan sommige mandatarissen blijkbaar niet eens hun kerntaak beheersen.


Het Vlaams Belang doet het onmogelijke, ook voor de ondankbaren, het deel van de bevolking die nog niet beseft hoe precair de situatie wel is.


Het Vlaams Belang brengt de waarheid aan het licht en dat wordt zelden in dankbaarheid afgenomen vooral door hen die de waarheid schuwen.


Het Vlaams Belang heeft zolang zoveel gedaan met zo weinig (steun) dat zij nu gekwalificeerd zijn om gelijk wat te doen, d.w.z. Vlaanderen met kennis van zaken te leiden en orde op zaken te stellen. Het Vlaams Belang kan haar doel niet bereiken zonder iets, maar zal door een grondige aanpak met kennis van zaken en met rechtvaardigheid veel geld uitsparen voor Vlaanderen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...