Illegaal verblijf, drugs- of wapenbezit.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werden in de Van Stralenstraat in Antwerpen tijdens een actie van de politie 56 personen aangehouden voor overlast. Enkele zaken werden gesloten en van de 56 aangehoudenen verbleven 26 illegaal in het land.


Dergelijke acties werden ook reeds in Borgerhout gehouden. We kunnen dit alleen maar toejuichen maar vragen ons tevens af wat de opvolging van al deze acties zal zijn. Zonder een werkelijke uitwijzing of zonder een gerichte straf blijven dit holle maatregelen waar de overtreders gewoon mee lachen. Binnen de kortste keren verplaatst het ganse gedoe zich naar een andere straat, een ander plein, een andere wijk. Het blijft voortbestaan en de genomen acties brengen slechts een tijdelijke oplossing en kosten de belastingbetaler wel telkens opnieuw een pak geld.


Misdaad en misdadigers zijn van alle tijden maar nog nooit is het op een dergelijke grote schaal in deze contreien voorgekomen, behalve dan misschien in de middeleeuwen. Er zal veel meer nodig zijn dan deze acties om de situatie terug naar normaal te brengen. Om te beginnen moeten overtredingen en misdaden (en misdadigers) veel strenger gestraft worden. In plaats van medelijden met misdadigers moet er medelijden met slachtoffers zijn en slachtoffers die zichzelf verdedigen en de aanvaller verwonden of doden moeten hiervoor niet vervolgt of gestraft worden. Het Recht werd krom getrokken en dat moet ongedaan worden gemaakt. Misdaad moet afgeschrikt worden en dat is het nu niet. De straffen die worden uitgesproken, indien het de advocaat (meestal ook nog pro-Deo) niet gelukt is om zijn “cliënt” wegens procedurefouten of andere middelen vrij te krijgen, zijn gewoon belachelijk in vergelijking met de gepleegde feiten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...