Het immigratiepact van Marrakesh

En intussen is het zover.

Eerste minister Charles Michel heeft in Marrakesh namens de regering én gans den belgiek het immigratiepact getekend op de conferentie van de VN.

En dit enkele maanden nadat hijzelf en de heren Jan Jambon en Theo Francken dit ook al gedaan hadden maar op een iets stiekemere manier.

Enkel en alleen het Vlaams Belang had toen uitgebracht wat die heren daar juist waren gaan doen en ondertekenen.

Toen reeds bracht het Vlaams Belang uit wat er zoal in dit rampzalige akkoord stond.

Dit akkoord zet de deuren naar Europa wagenwijd en voorgoed open, ook die naar onze sociale zekerheid !

En dit dan op een moment dat er zwaar wordt bezuinigd in de sociale zekerheid, inleveren is het devies.

Ook de wachtlijsten op alle sociale vlakken geraken niet weggewerkt en zullen na het in werking treden van dit akkoord op nooit geziene wijze pijlsnel aangroeien.

Wij halen met dit akkoord een gigantisch groot paard van Troje, of moeten we zeggen kameel van Marakkesh, binnen !

Het is pas na de gemeenteraadsverkiezingen dat N-VA zijn kar is beginnen keren, met de hete adem van Vlaams Belang in de nek.

Als volleerde windhanen zoals we van hun voorganger de VU al gewoon waren….

En nu zit Francken als een volleerde volksmenner te toeteren en te twitteren alsof hijzelf dat pact zal tegenhouden of toch tenminste tegen gevochten heeft, terwijl hijzelf enkele maanden geleden het gaan goedkeuren is.

In de kamer is het akkoord goedgekeurd met een wisselmeerderheid.

De franstaligen en natuurlijk de traditionele kontlikkerspartijen van de franstaligen nl. de Groen!, de Smeergeld Partij Allochtonen, de CD&V en de Opengrenzen VLD.

Op politiek vlak een meerderheid maar waar zit de stem van het volk ?

Alle peilngen geven steeds maar weer een overgrote meerderheid die dit pact afkeurt en er niet van wil weten.

Europa en vooral Vlaanderen is VOL !

Zoals we vroeger nog geleerd hebben: Trop is te veel en te veel is trop.

Maar wat vooral opvalt in onze communistenpers en regimemedia: Nergens komen we te weten wat er nu juist in dit pact staat terwijl dit toch de kern van de zaak is !!

Nergens maar dan ook vinden we een vertaling van de teksten in dit akkoord, zelfs niet stukken eruit.

Maar wie meer wil weten over de teksten van dit akkoord: Neem een kijkje op onze nationale webstek van Vlaams Belang.

Interessante lectuur maar vrolijk wordt je er allerminst van.

Complete waanzin staat er in.

Het is duidelijk dat Islamitische Staat de pen heeft vastgehouden waarmee dit akkoord werd geschreven.

Het is één groot complot van de islamitische en Afrikaanse landen om Europa te kunnen veroveren.

Wij zullen blijven vechten tegen dit akkoord en het op alle mogelijke wijze blijven bestrijden !

En dit voor ons land, ons volk, onze toekomst en die van onze kinderen.

Voor een vrij, veilig en welvarend Vlaanderen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...