Het belang van het Vlaams Belang.

Het Vlaams Belang verschilt in vele opzichten van andere partijen. Het Vlaams Belang heeft de vinger aan de pols, het oor aan de grond en de ogen op de toekomst van Vlaanderen en in extenso van iedere Vlaming, zelfs hen die het nog niet ten volle beseffen. Het Vlaams Belang gaat ten volle voor het belang van Vlaanderen.


De andere partijen zijn Belgische partijen, vertegenwoordigd in Vlaanderen, maar met enkel België in het vizier. Het is niet omdat andere partijen een Vlaamse naam hebben dat ze de belangen van Vlaanderen nastreven en vrijwaren. Het is niet omdat mandatarissen van andere partijen Vlaams spreken en in Vlaanderen geboren zijn dat zij ook het welzijn van Vlaanderen en de Vlamingen ten volle verdedigen. Dat is duidelijk als men ziet hoe er telkens wordt toegegeven tegen de Vlaamse belangen in en hoe de Vlamingen telkens opdraaien om het gelag te betalen. De andere partijen blijven lopen in de Belgische pas. Hun boodschap is eenvoudig: Belgisch zijn is goed nationalisme, Vlaams zijn is slecht nationalisme, hangt daar geen sterke discriminerende geur rond? Daarom ook dat andere partijen nooit doorslaggevende maatregelen nemen die belangrijk zijn voor Vlaanderen. Integendeel Vlaamse rechten worden genegeerd en eerder weggenomen dan gerespecteerd.


Vlaanderen werd door historische feiten en omstandigheden meer dan eens op de knieën gedwongen maar vernietigd werd het nooit. Teruggeslagen wel maar niet verslagen. Op de knieën wel maar niet plat op de buik. Vlamingen zijn dan ook een taai volkje en dat kan je in de eerste plaats merken bij de mandatarissen van het Vlaams Belang. Geen enkele andere partij werd zo bestreden en zonder reden vervolgd. Geen enkele mandataris van een andere partij werd zo openlijk aangevallen. Geen enkele andere partij werd gedurende jaren en tot nu toe door de media genegeerd en zowel door hen als door de andere partijen in een cordon geplaatst. Er werd alles aan gedaan om het Vlaams Belang te stoppen, zelfs ondemocratische maatregelen werden gebruikt zonder dat daar massaal protest tegen kwam, maar het is niet gelukt.


Zoals iedere medaille een keerzijde heeft is er hier ook een, maar deze keerzijde is positief. Het Vlaams Belang moet als geen andere partij altijd op zijn tellen letten om geen enkele fout te maken, hoe klein of onbenullig ook. De Vlaams Belang mandatarissen moeten zeer alert zijn want elke misstap, hoe miniem ook, wordt onmiddellijk openbaar gemaakt, uitvergroot en tot op de draad uitgespit. Dit geldt niet alleen in de uitvoering van hun mandaat maar ook in hun privé leven. Zelfs al zijn het grove leugens en wordt dit zwart op wit bewezen het wordt tot in den treure opgerakeld en voor de voeten van het publiek geworpen.


Maar het Vlaams Belang blijft bestaan. Al kreeg het klappen, het verdwijnt niet, het staat altijd terug op, zoals de held in ieder verhaal dat ook doet, geslagen maar niet verslagen. Het Vlaams Belang komt er telkens sterker uit want waar ze voor staan kan niet genegeerd worden en hun argumenten en vooruitzichten blijken keer op keer door de werkelijkheid bewezen te worden. Het Vlaams Belang is rechtlijnig en verandert niet van koers zelfs al is de tegenwind krachtig.


Andere partijen weten dat het Vlaams Belang een geduchte tegenstander is. Als teveel Vlamingen naar het Vlaams Belang gaan luisteren, en voor het Vlaams Belang gaan stemmen, dreigen de andere partijen meer dan een verkiezing te verliezen. Dus wordt telkens alles uit de kast gehaald om de strijd tegen het Vlaams Belang te blijven voeren. Als men alles goed bekijkt en tussen de regels leest dan is het duidelijk. Alle argumenten die gebruikt worden tegen de onafhankelijkheid van Vlaanderen berusten niet op logica, waarheid of werkelijkheid. Het zijn slechts verwoede pogingen van andere partijen om zelf niet ten onder te gaan. Maar toch zijn er mensen die het geloven en er door afgeschrikt worden.


De meest populaire argumenten zijn: Vlaanderen zou te klein zijn om als onafhankelijke Staat te bestaan, larie en apekool. Het tegendeel werd al bewezen door kleinere staten dan Vlaanderen. Een zelfstandig Vlaanderen zou in chaos verzinken, larie en apekool. Nee, een zelfstandig Vlaanderen zou een verlies van inkomsten betekenen voor menig graaiende hand, daar wringt het schoentje, of moeten we zeggen het handschoentje, en die zijn er veel en in alle kleuren. Handschoenen in multicolor kan men zeggen, is dat geen mooi multiculturistisch woordje!


De schandalen waar andere partijen (of één van hun mandatarissen) in betrokken zijn kunnen niet altijd uit het nieuws blijven, de feiten zijn meer dan eens te flagrant om in de doofpotten te verdwijnen. Maar in tegenstelling met het Vlaams Belang of hun mandatarissen wordt er zo weinig mogelijk over gezegd en naar verwezen, het wordt zo weinig mogelijk terug opgerakeld in de media en de “beschuldigden” krijgen alle tijd om zich te verdedigen en alles te ontkennen. Ook dat is een situatie die men historisch kan noemen.


Het Vlaams Belang is van levensbelang voor Vlaanderen en alle Vlamingen. Het Vlaams Belang is het kloppend hart van Vlaanderen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...