Heraanleg laatste stukje Gitschotellei

Heraanleg laatste stukje Gitschotellei

 

Zoals de saga over het monster van Loch Ness komt de heraanleg van de Gitschotellei steeds maar weer terug.

Er zijn reeds grootse plannen gemaakt voor de heraanleg van het laatste stukje Gitschotellei ttz het stuk tussen het Vosplein en nog een stuk Drakenhoflaan tot aan het kruispunt met de Boekenberglei.

Vanuit de buurt is er al heel wat protest geweest tegen de plannen zoals ze nu voorliggen.

Ook de marktkramers zien een heel goed draaiende markt voorgoed verdwijnen.

Vooral de aanwezigheid van een enkele of zelfs een  dubbele tramlijn zorgde voor heel  wat ongenoegen.

Nu met de plannen om van Borsbeek een district van Antwerpen te maken, komt een dubbele tramlijn richting nieuw district Borsbeek misschien wel in een stroomversnelling.

Feit is dat de betrokken buurtbewoners al heel lang niets meer gehoord hebben of geïnformeerd zijn over de plannen voor de heraanleg.

 

Vragen:

1)  Wat is de stand van zaken met de plannen voor de heraanleg van dit betrokken stuk Gitschotellei ?

2) Wanneer gaan de buurtbewoners nog eens info krijgen betreffende de stand van zaken ?

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...