Heeft het Vlaams Belang een kristallen bol?

Neen, dat heeft het niet. Het beschikt ook niet over toverstokjes en magische krachten. Spijtig misschien want met zulke attributen zou het gemakkelijker zijn om wat krom is recht te trekken, om het kwaad uit te roeien en om het goede te laten zegevieren. Neen, het Vlaams Belang kan niet zoals Harry Potter gebruik maken van bovennatuurlijke krachten. Maar het Vlaams Belang heeft wel zeer bekwame mandatarissen die bestaande toestanden juist kunnen beoordelen, die de juiste conclusies kunnen trekken en die dan ook de gevolgen kunnen voorspellen. Gewoon door hun grondige dossier kennis, de waarheid onder ogen te zien en het gezond verstand te gebruiken.


Keer op keer wordt dit door feiten bewezen, keer op keer worden de woorden en waarschuwingen van het Vlaams Belang werkelijkheid, keer op keer wordt dit door andere partijen genegeerd, wordt er een ontwijkende uitleg aan gegeven, of wordt het als propaganda verguisd. Erger het wordt als onrealistisch voorgesteld. Dat is in feite crimineel gedrag want het ontkent de werkelijkheid en gaat verbeten voort in de verkeerde richting. Dat is spelen met de toekomst en welvaart van de bevolking.


Het bewijst tevens het grote gelijk Van het Vlaams Belang en dat moet pijn doen. Het eigen ongelijk toegeven is geen linkse eigenschap, integendeel, ze zullen feiten eerder verdraaien om zichzelf toch nog een zweem van geloofwaardigheid te kunnen geven. Ze hebben de mond altijd vol van een reeks verontschuldigingen die moeten aantonen dat ze niettegenstaande de aanwijzingen of bewijzen toch op de goede weg zitten, zelfs al hebben ze een grote misstap begaan. Het wordt weggewuifd met veel tamtam als het moet of in alle stilte als het kan.


Andere partijen veranderen ook keer op keer spontaan van naam om zich als hedendaagse, moderne, hervormde of vernieuwde partijen te profileren en verwarren zo de kiezers. Een nieuwe naam moet de kiezer overtuigen dat ze nu anders en “nog” beter zijn. Een nieuwe naam verandert echter niets aan de natuur van het object, of de partij. Ze hopen dat de doorsnee kiezer dit niet door heeft en ze rekenen er op dat nieuwe jonge kiezers het verleden niet kennen. Ze gedragen zich als beschermers van het volk terwijl ze in feite het systeem uithollen en slechts bezig zijn met de eigen loopbaan. Ze willen zo vlug mogelijk zo hoog mogelijk klimmen, in de eigen partij of bij een andere en daarvoor veranderen ze niet alleen van partij maar ook van hun zogenaamde politieke overtuiging. Hoe geloofswaardig is dat nog wel?


Ze staan niet stil bij het onrecht dat zich uitbreidt en groter wordt en het systeem dat geen stand houdt maar waar ze verbeten aan blijven vasthouden uit eigen belang. Er worden nieuwe wetten gestemd maar zolang die deel uitmaken van een wankel en gammel systeem zijn het pleisters die geen wonden helen maar ze groter maken.


Om zichzelf te beschermen moeten ze natuurlijk de partij die de waarheid wel aan het licht brengt, het Vlaams Belang, proberen uit te schakelen en dat hebben ze keer op keer geprobeerd, “met alle middelen” maar de waarheid heeft iets hardnekkigs. Je kunt proberen om de waarheid te onderdrukken en voor een tijdje zal dat ook lukken als je dat met genoeg kracht kan doen. Maar je kunt dat niet blijven doen want de waarheid zal steeds die druk doen barsten. Het gevaar is dat hoe langer de waarheid onderdrukt wordt hoe groter haar tegendruk wordt. Als het dan eindelijk open barst is dat gewoonlijk met een grote knal, en dan vallen er altijd brokken.


“You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”


Abraham Lincoln


Je kunt alle mensen tijdelijk voor de gek houden en sommige mensen de hele tijd, maar je kunt nooit alle mensen de hele tijd voor de gek houden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...