Gedetineerden moeten mee ‘detentievergoeding’ betalen

Gevangenissen kosten 1.525.000 euro per dag

Senator Filip Dewinter heeft vandaag in de Senaat een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken dat veroordeelden voortaan opdraaien voor een deel van de kosten die aan hun gevangenisstraf of elektronisch toezicht zijn verbonden.


De gemiddelde kostprijs per gedetineerde achter tralies wordt in België geraamd op 130 euro per dag. Met een gevangenispopulatie van 11.732 gedetineerden loopt de dagelijkse kostprijs van deze vrijheidsstraffen bijgevolg op tot minstens 1.525.000 euro. Hierin zitten nog niet eens de kosten van de gebouwen en de pensioenen van het personeel verrekend, laat staan de kostprijs die de misdrijven hebben berokkend aan slachtoffers en de maatschappij. Het gaat met andere woorden om gigantische bedragen.


Volgens Filip Dewinter is het evident dat aan gevangenisstraffen een maatschappelijke kost mag verbonden zijn, “want de celstraf is immer hét middel bij uitstek om de strijd tegen de criminaliteit te winnen”.  Toch vindt hij het niet meer dan logisch dat de veroordeelde een deel van de loodzware kosten mee moet dragen.


Voor veroordeelden die onder elektronisch toezicht worden geplaatst, voorziet het wetsvoorstel in eenzelfde regeling. “Want het zou immers fundamenteel onjuist zijn dat veroordeelden, die omwille van de overbevolking in de gevangenissen, onder een enkelbandregime worden geplaatst, niets zouden moeten betalen. Ze mogen dus geenszins tweemaal beloond worden: eenmaal doordat ze niet achter tralies worden gestopt, een tweede keer omdat ze bijgevolg geen detentievergoeding hoeven te betalen. Vandaar dat ook zij een bijdrage moeten leveren per dag elektronisch toezicht. Tenslotte kost ook deze modaliteit geld.


Zowel voor gevangenisstraffen als voor elektronische detentie wordt in het wetsvoorstel een bedrag vooropgesteld van minimaal 30 euro. Deze zogenaamde detentievergoeding zou dan in de eerste plaats gebruikt moeten worden om slachtoffers volledig schadeloos te stellen.


U vindt het wetsvoorstel in bijlage.


Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...