Filip Dewinter: “Historicus De Wever toont zich hier wel een heel erg slechte kenner van de (geschiedenis van de) islam”

“Syrië-jihadisten of de zogenaamde ‘extremisten’ zijn een symptoom; het fundamenteel probleem is de islamitische ideologie”

“Er bestaat geen gematigde islam. Mensen die zichzelf moslim noemen en gematigd zijn bestaan gelukkig wel; zij laten echter een essentieel deel van de islamitische leer links liggen”

“Moslimterreur is de ergste gesel voor de mensheid sinds Hitler,” zo stelde Bart De Wever in de studio van het VTM-nieuws. De Wever gebruikt de beproefde ‘Reductio ad Hitlerum’ om de ernstige dreiging van moslimterreur aan te kaarten. Hij doet dat echter om het falend islambeleid van de N-VA (moskeeën subsidiëren, pleiten voor imamopleidingen) te verdoezelen, en bovendien legt hij inzake de Syriëstrijders alle verantwoordelijkheid bij justitie. Het is echter de politiek die hier hoofdverantwoordelijke is, want die Syrië-jihadisten zijn een symptoom van een dieper liggend probleem: de import in onze cultuur van de islam, een fascistoïde, oorlogszuchtige, imperialistische ideologie met een religieus randje.

Dat wil De Wever echter niet geweten hebben, want vlak na zijn stoer klinkende uitspraak verklaart hij dat “moslimterreur niet de islam is, maar een uitwas.” Hij schaart zich daarmee eigenlijk gewoon achter het politiek correcte eenheidsdenken dat de islam niet als probleem bestempelt, maar wel de zogenaamde ‘extremisten’, die natuurlijk de islam niet goed zouden begrepen hebben. Dat is uiteraard complete onzin, alsof je zou beweren dat de Jodenuitroeiende nazi’s destijds het nazisme verkeerd hadden geïnterpreteerd. Historicus De Wever toont zich hier dus wel een heel erg slechte kenner van de (geschiedenis van de) islam, want de zogenaamde ‘extremisten’, de jihadisten, de sharia-adepten, zijn gewoon orthodoxe moslims die de islamitische leer maar al te goed kennen. Wanneer men de islamitische theorie – Koran, soenna, sharia, fatwa’s – in combinatie met 1400 jaar islamitische praktijk bestudeert, kan de (eind)conclusie over de islam alleen maar bijzonder negatief zijn.

Verder doet De Wever alsof het Vlaams Belang niet erkent dat veel mensen die zichzelf moslim noemen (gelukkig) gematigd zijn. Dat klopt natuurlijk niet. Wij erkennen dat wel degelijk, maar dat maakt de islam nog niet gematigd, zoals De Wever blijkbaar gelooft. De islamitische leer zélf maakt het onderscheid tussen islam en moslims; de islam is dan ook niet het resultaat van activiteiten van (alle) moslims, het is de wil van Allah. Moslims zijn in wezen de eerste slachtoffers van de islam. Wij treden dan ook arabiste Anne-Marie Delcambre bij, die stelt dat “de gematigde islam een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien. Het ‘islamisme’ (de zogenaamde ‘politieke islam’) zit in de islam als het kuiken in het ei. Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.” Ook een ervaringsdeskundige als Ayaan Hirsi Ali deelt die mening. Ze wordt bijgetreden door gezaghebbende moslims, islamitische schriftgeleerden, islamitische rechtsscholen en de grootste moslimorganisatie ter wereld: de Organization of the Islamic Cooperation (OIC).

Tot slot, wat betreft de oproep van De Wever aan het gematigde deel van de moslimgemeenschap om zich meer uit te spreken tegen het zogenaamde ‘extremisme’: de reden dat zij dat amper doen is natuurlijk voor een groot deel te wijten aan angst, omdat mensen die zichzelf moslim noemen en gematigd zijn doorgaans natuurlijk ook wel beseffen dat de zogenaamde ‘extremisten’ de islamitische leer aan hun kant hebben. Iemand die zichzelf moslim noemt en zich stellig uitspreekt tegen fundamentele onderdelen van de islamitische leer, zoals de jihad of de sharia, verklaart zich eigenlijk afvallig en roept doodsbedreigingen over zich af. De voorbeelden daarvan zijn legio. Van de vele Duitsers die zich destijds ondubbelzinnig uitspraken tegen het nazisme, kunnen de vele zwijgende of islamvergoelijkende ‘gematigde moslims’ vandaag iets leren.

Filip Dewinter
Fractievoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...