Filip Dewinter dient ‘doodstraf’-wetsvoorstel in om seriemoordenaars, kindermoordenaars en terroristen levenslang te kunnen opsluiten

Filip Dewinter: “De doodstraf kan levens redden. Vandaag komen gruwelijke moordenaars er vanaf met slechts 15 tot 20 jaar celstraf. Het is hoog tijd voor rechtvaardigheid en dus strenge straffen.”

De versoepeling van het strafrecht heeft ertoe geleid dat de doodstraf, alsook de omzetting van de doodstraf in een effectieve levenslange gevangenisstraf, werd afgeschaft. In de praktijk komt het erop neer dat wie tot levenslang wordt veroordeeld, in 2013 effectief gemiddeld 11,6 jaar in de gevangenis zat. In 2006 was dat nog 16,4 jaar. Een recente wetswijziging zorgt er voor dat wie tot levenslang wordt veroordeeld, minstens 15 jaar zal moeten uitzitten, maar dat is hoe dan ook te weinig.

Onze strafwet blijft dus bijzonder laks ten aanzien van moordenaars en onrechtvaardig tegenover slachtoffers. Zelfs serie- en kindermoordenaars zoals Horion, Dutroux, Fourniret en aanverwanten krijgen de kans op vervroegde vrijlating. Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter heeft daarom vandaag een wetsvoorstel ingediend waarbij de ‘doodstraf’ opnieuw wordt ingevoerd. Aangezien het zesde en dertiende protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) de doodstraf verbiedt, wordt in Dewinters voorstel de ‘doodstraf’ omgezet in een effectieve levenslange opsluiting. Het wetsvoorstel viseert extreem ernstige misdrijven en stelt ze strafbaar met een symbolische doodstraf. Zoals:

  • Doodslag op een politieambtenaar gepleegd tijdens de uitvoering of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening.
  • Lustmoord, namelijk moord gepleegd om aan seksuele driften te voldoen, gepleegd op een minderjarige.
  • Foltermoord, namelijk moord die gepaard gaat met foltering.
  • Ontvoering van minderjarigen waarbij de minderjarige opzettelijk wordt omgebracht.
  • Terroristische misdaden die gepaard gaan met verlies van mensenlevens.

In het wetsvoorstel werden bewust ook terroristen die misdaden of aanslagen plegen met dodelijke slachtoffers tot gevolg toegevoegd. De daders van de recente aanslagen in Parijs zouden in ons land immers slechts tot één keer levenslange opsluiting worden veroordeeld, met uitzicht op voorwaardelijke invrijheidstelling na 15 jaar hechtenis. Omwille van het afschrikkingseffect werd er bewust voor gekozen om in het wetsvoorstel de term ‘doodstraf’ te behouden.

Bijlage: wetsvoorstel

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...