Federale regering moet verdere toestroom Roemenen en Bulgaren tegenhouden

Vanaf 1 januari 2014 moeten Roemenen en Bulgaren geen vergunning meer hebben om in België (of andere EU-landen) te werken. Dat zal leiden tot een nieuwe immigratiestrooom uit Bulgarije en Roemenië, en dus tot sociale ontwrichting. Enerzijds zullen de goedkopere arbeidskrachten uit beide landen Vlaamse werknemers uit de markt prijzen, anderzijds zal tegelijk ook het probleem van de sociale fraude aanzienlijk toenemen. De Roemenen en Bulgaren die via nepcontracten één dag werken en daarna ‘ontslagen’ worden en vervolgens een werkloosheidsvergoeding krijgen, zullen een een reusachtige last worden voor onze sociale zekerheid.

Het Vlaams Belang roept de federale regering op de overeenkomsten in verband de overgangsregeling voor Roemenen en Bulgaren op te zeggen. Verschillende EU-landen (zoals Groot-Brittannië en Duitsland) zijn zich perfect bewust van het probleem, maar durven of willen daar niet naar handelen. Als één lidstaat het initiatief neemt, zullen andere volgen.

Het is hypocriet om, zoals Liestbeth Homans nu doet namens het Antwerpse stadsbestuur, te wijzen op de problemen, terwijl de N-VA in 2006 in het Europees Parlement zonder verpinken de toetreding van Roemenië en Bulgarije heeft goedgekeurd. Wat nu te gebeuren staat, werd al in 2006 door het Vlaams Belang voorspeld.

Philip Claeys
Europees parlementslid

Gerolf Annemans
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...