EU blaast-Brezjnev-doctrine nieuw leven in

Europese Commissie dreigt onderhandelingen over stroomvoorziening met Zwitserland stop te zetten.

Nadat verschillende prominente vertegenwoordigers van het EU-establishment in de aanloop naar het Zwitserse referendum de kiezers ‘waarschuwden’ voor ‘ongewenst stemgedrag’ zet de EU haar chantagepolitiek tegenover het land onverminderd verder. Zopas raakte immers bekend dat de Europese Commissie de onderhandelingen over grensoverschrijdende stroomvoorziening met Zwitserland voor onbepaalde tijd dreigt stop te zetten.


Met dit optreden, dat onwillekeurig herinneringen oproept aan de fameuze sancties tegen Oostenrijk (2000), blaast de EU de onzalige Brezjnev-doctrine nieuw leven in. Die doctrine plaatste het gemeenschappelijke socialistische doel boven de nationale soevereiniteit en bepaalde dat wanneer een land afweek van het rechte pad naar de socialistische heilstaat, de andere socialistische landen het recht hadden in te grijpen. Het enige verschil is dat de Brezjnev-doctrine eertijds beperkt bleef tot de landen van het Warschaupact, terwijl de Europese Commissie ze uitbreidt tot landen die zelfs niet tot de Unie behoren.


De politiek die de EU momenteel tegen Zwitserland voert, staat overigens in schril contrast met haar houding in het dossier van de Turkse toetreding. Terwijl de Zwitsers worden gechanteerd en afgestraft omwille van een uiterst democratisch referendum, is diezelfde EU bereid om in de toetredingsonderhandelingen met Turkije, dat regelrecht afglijdt naar een dictatuur (internetcensuur, vervolging journalisten, zuiveringen in gerecht en politie,….), nieuwe hoofdstukken te openen.


Kamerfractieleidster Barbara Pas kondigt aan dat het Vlaams Belang de bevoegde minister om tekst en uitleg zal vragen. In het Europees Parlement zal Philip Claeys de nodige initiatieven nemen. In afwachting eist het Vlaams Belang dat de EU respect opbrengt voor de wil van de Zwitserse kiezer en haar intimidatiepolitiek aan het adres van de laatste echt onafhankelijke en democratische staat in Europa onmiddellijk stopzet.


Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...