Eenzijdige berichtgeving door de met belastinggeld betaalde media.

Het is een gekend feit maar het voelt toch iedere keer aan als een verkrachting van de waarheid.

Toen ik het nieuws hoorde op 13 februari over wat er gebeurd is in de Centraal Afrikaanse Republiek kon ik mijn oren niet geloven. Ze spreken van een genocide, ze spreken van schande en op het nieuws van VTM vertelde het nieuwsanker van de dag met duidelijk aangeslagen blik hoe erg het wel is.

Wat er echter met christenen wordt gedaan in alle andere landen en vooral daar waar die in de minderheid zijn, dat wordt mooi verzwegen. Er werd wel gezegd dat, tot het tij keerde, de christenen door de moslims werden uitgemoord, maar ze konden niet nalaten om na te trappen door te zeggen dat het nu een wraakactie is. Alsof men alleen dat nu moet afkeuren. Het is gewoon loontje dat komt om zijn boontje. De genocide van de christenen wordt dus eigenlijk stilzwijgend aanvaard. Wat een schande!

Een duidelijker voorbeeld van scheve berichtgeving, van het stilzwijgend goedkeuren van een genocide als de slachtoffers christenen zijn, is er niet. Ik vermoed dat ze het enkel vermelden om goed te onderstrepen dat de slachtoffers nu moslims zijn. Nee
, ik weet het zeker want ik heb op geen enkel nieuws van de rood/groene zenders van hier ooit één lettergreep van afkeuring gehoord, laat staan een volwaardig bericht, over de genocide gepleegd op christenen.

Twee dogmatische radicalen hebben elkaar gevonden: communisme en islam. Ze willen allebei wereldoverheersing, ze willen alles vernietigen dat zich niet met hen akkoord verklaard, ze zorgen voor de verarming van de massa, ze consolideren de macht bij enkele topradicalen die worden voorgesteld als de redders van het volk. De massa wordt “opgeleid” van in de wieg om de doctrines te aanvaarden als het enige, het goede, het rechtvaardige. Al het andere wordt verworpen als “des duivels” of als misbruik door “verdorven” kapitalisten die de gewone mens willen uitbuiten.

Het communisme v
ermomt zich tevens in ideologieën zoals socialisme en groen.
Socialisme is in feite communisme zonder de hardste kantjes die ze mooi verbergen achter even zo mooie woorden en die ze pas zullen tonen wanneer ze de absolute macht hebben.

Groen is daar ook een uitwas van maar verschuilt zich vooral achter de zogenaamde redding van de natuur in de vorm van een hoop onlogische wetten en regeltjes.
Het zijn door theorie benevelde geesten die geen enkel begrip hebben van realiteit.

Er zijn nu al een paar generaties
die opgegroeid zijn met deze opgelegde overtuigingen. Er zijn nog enkele grootouders die de waarheid nog kennen, die het juiste perspectief nog bezitten, en dan nog, want vele hedendaagse ouders en onderwijzend personeel werden al gehersenspoeld. Met daarbij de niet te vergeten hulp van de media. Voor hen die nog met klaarheid denken wordt het met de dag moeilijker om de waarheid niet te laten verkrachten door de zombies van de theorie
Het is werkelijk de HOOGSTE tijd om de normaliteit te laten zegevieren.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...