De Wever wil meer ‘allochtonen’ bij de politie? Alleen ‘de juiste man of vrouw op de juiste plaats’ moet tellen!

Filip Dewinter: “N-VA staat voor ‘Nieuwe Vraag naar meer Allochtonen’. De partij van De Wever toont weer maar eens aan dat ze is verveld tot een traditionele establishmentpartij die niet louter, zoals het hoort, de juiste man of vrouw op de juiste plaats wil, maar vooral ijvert voor een politiek correcte zogenaamde ‘afspiegeling van de bevolking’.”
 

Antwerps Burgemeester De Wever zegt “meer kleur in zijn korps” te willen: “De ondervertegenwoordiging van allochtonen is al lang een pijnpunt. Ze schreven zich niet in omdat ze geloven dat ze geen kans maken bij de selectie. Onder Patrick Janssens werd al een proefproject georganiseerd met 190 allochtone jongeren uit Antwerpen. Amper één iemand raakte door de selectie in Brussel.”

De obsessie met afkomst en huidskleur van de Antwerps burgemeester inzake zijn politiekorps is ziekelijk. Het proefproject onder Janssens dat De Wever aanhaalt heeft één ding bewezen: dat je wel meer ‘allochtonen’ in je politiekorps kunt willen, maar dat ze doorgaans onbekwaam zijn. Nu gaat De Wever, wellicht om op Antwerpse scholen Nederlandsonkundige ‘allochtonen’ te rekruteren, Engelse slagzinnen gebruiken als: 'We want you for the Antwerp police’.

Bovendien worden ‘meer allochtonen’ en ‘meer kleur’ op één hoop gegooid. Zijn blanke Polen of Italianen geen allochtonen? Gaat het hier ook om Chinezen, om Brazilianen, om sikhs en om Nederlanders? Het geloof van De Wever dat hij met meer allochtonen “een korps krijgt dat een betere voeling heeft met wat er in Antwerpen leeft”, is een verdoken manier om te zeggen dat hij capituleert voor het gedrag dat vele ‘allochtonen’, met name moslims, tentoonspreiden, namelijk: alleen gezag aanvaarden van hun islamitische broeders. Er zijn verder ook veel Joden in Antwerpen, dus vragen wij ons af: bedoelt De Wever dan ook dat hij meer Joden zal proberen te rekruteren op Joodse scholen om “een betere voeling te hebben met wat er in Antwerpen leeft”?

Het is allicht niet toevallig dat burgemeester De Wever zijn autonome wijze van politierekrutering heeft bekokstoofd met zijn Minister-vriendje Jan Jambon, die tien dagen geleden aankondigde dat “Marokkaanse politiemensen binnenkort samen met hun Antwerpse collega’s de straat op gaan, om te leren hoe in Antwerpen met radicalisme wordt omgegaan.” Van islamitische Marokkanen leren hoe ze, “vanuit een eigen, culturele invalshoek”, het zogenaamde ‘salafisme’ aanpakken, is alsof men zou willen leren om vuur te blussen van iemand die de ‘leer van de pyromanie’ aanhangt: potsierlijk.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...