De overstromingen in Engeland.

De stormen volgen elkaar op met een regelmaat en blijven op het eiland inbeuken. Men kan zich afvragen wanneer het zal stoppen en hoe het verder moet met al diegenen die have en goed verloren hebben door het water. Het kostenplaatje van de schade is nog niet gekend maar men spreekt al voorzichtig van 18 miljard schade. Dat kan tellen. De toestand is meer dan ernstig en mensen trachten nu in de eerste plaats te overleven.


Hoe is zoiets kunnen gebeuren vraagt men zich af, waar ligt de oorzaak van deze catastrofe? Dat er nu en dan een storm verwacht wordt is niet abnormaal. Dat er overstromingen komen omdat men in overstromingsgebieden heeft laten bouwen is ook te verwachten maar wat er nu in Engeland plaats vindt tart alle verbeelding. Het stormt al weken aan een stuk en men kan het water niet bedwingen. Al vlug werd het verband gelegd met de opwarming van de aarde die vanzelfsprekend de schuld is van ons allen omdat we, volgens de groene wereldverbeteraars, te weinig doen om die opwarming tegen te houden. De groenen staan al met het vingertje te schudden om ons een schuldgevoel aan te smeren.


Al zijn deze weersomstandigheden niet normaal, een eiland zoals Groot Brittannië is al wel wat zware stormen gewend en had daarvoor de nodige bescherming voorzien. Er waren twee beschermingsmaatregelen, en zelfs al waren die misschien nu nog niet voldoende geweest, ze zouden samen toch een verschil hebben kunnen maken. De vallei van de Thames wordt in de eerste plaats beschermd door een afsluiting: de Thames Barrier, die gesloten kan worden om een stormvloed tegen te houden. Die werkt goed maar is niet bij machte om alleen deze zondvloed te stoppen. De tweede maatregel bestond uit regelmatige baggerwerken van de Thames die werden uitgevoerd tussen de stadjes Datchet en Staines om de rivier binnen haar oevers te houden. Deze werden gedurende vijftig jaar plichtsgetrouw uitgevoerd, tot ze in 1996 werden stopgezet, door – u raadt het al – het groene beleid dat toen de verantwoordelijkheid kreeg voor het waterbeheer.


De baggerwerken werden stilgelegd omdat ze een bedreiging vormden voor de “platte zwanenmossel”, zo kan men lezen in de krant, en dat zou volgens de Engelse groenen ecologisch onaanvaardbaar geweest zijn. Gedurende 18 jaar heeft het slib zich dus kunnen vastzetten. We kunnen nu wellicht veronderstellen dat het kwetsbare weekdiertje zal overleven. De schade berokkend aan mens, dier en infrastructuur is voor de groenen blijkbaar van minder belang. Oh ja, misschien zullen ze zich weer beroepen op het feit dat natuurrampen niet te voorzien zijn en dat we toch al met zijn allen de natuur om zeep helpen.


Het is het zoveelste voorbeeld van de onbekwaamheid van groene politici die eenzijdige theoretische beslissingen nemen zonder praktische ervaring en zonder de draagwijdte en de gevolgen van hun maatregelen te kennen of te onderzoeken. Ecologisch? Eco-onlogisch zou een betere omschrijving zijn.Wie gelooft die clowns nog?


Engeland heeft nu ook een verdronken land, wel niet van Saeftinghe maar van praktisch de hele zuiderse regio van het land, en als het verder gaat misschien ook een verdronken Londen.


Waartoe een groen beleid al niet leiden kan. Vooral veel lijden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...