De immigratieramp

Massa-immigratie zorgt in Europa voor toenemende spanningen en sociale dumping. En in de herkomstlanden voor een enorme ‘braindrain’.

In 2006 leefden er in België officieel 7.535 Roemenen. In 2008 waren dat er al 15.235 en vandaag is hun aantal al opgelopen tot 33.600. “Ondanks alle ophef nog altijd een bijna verwaarloosbaar aantal,” sust De Standaard (04.01.14), maar niettemin het equivalent van een kleine Vlaamse stad. En dat aantal zal nog flink toenemen, nu Roemenen en Bulgaren vrije toegang hebben gekregen tot de Europese arbeidsmarkt. In Roemenië bedraagt een gemiddeld maandloon 500 euro netto, in België ligt dat twee tot drie keer zo hoog. De gevolgen laten zich raden. “Eén op de zeven Roemenen werkt intussen al in het buitenland. Een braindrain zonder voorgaande. Straks blijven alleen bejaarden en kinderen achter,” schrijft Floris Cavyn in De Standaard.

Wie wordt er beter van?

De Britse ontwikkelingseconoom Paul Collier wijst er op dat migratie altijd de neiging heeft om te versnellen en waarschuwt voor de gevolgen: “Noch het Westen, noch de ontwikkelingslanden zijn gebaat bij grote immigratiestromen, zoals we die nu zien. De arme landen zien hun meest waardevolle inwoners vertrekken, die ze nodig hebben om vooruitgang te maken.” Dat is die fameuze ‘braindrain’, een moeilijk te vertalen Engels begrip dat staat voor de vlucht van ‘hersenen’, zeg maar hoogopgeleide jongeren. Over naar het Westen. “Westerse landen dreigen aan sociale cohesie te verliezen. Het vertrouwen en de onderlinge samenwerking in de samenleving nemen af, waardoor ‘extreme’ partijen meer stemmen krijgen. Dat is geen racisme, want dat is in ons deel van de wereld de voorbije 50 jaar substantieel afgenomen. Nee, ik zie dat als een uiting van bezorgdheid van de samenleving.”

Integratie of terugkeer

Paul Collier zegt wat wij al jaren zeggen: “Hoe groter de groep immigranten, hoe trager de aanpassing.” De Britse prof stelt dat het aantrekken van goed opgeleide immigranten, een goede zaak kan zijn voor het Westen. “Maar je moet ze ook laten terugkeren naar hun thuisland, anders benadeel je die arme landen. Daarom zie ik tijdelijke migratie gelinkt aan onderwijs als een goeie oplossing. Migranten die met nieuwe kennis, vaardigheden en ideeën uit het Westen naar hun thuisland terugkeren, zijn goud waard.” Inderdaad, zij zijn de beste ontwikkelingswerkers. Maar helaas blijft dat vaak een droom, dat beseft ook Collier: “Het is heel moeilijk ze terug te krijgen, terwijl het voor die landen wel nodig is om vooruitgang te maken.” In hun thuisland vinden ze nooit dezelfde levensstandaard, sociale zekerheid of vrijheid. En dus lijkt het einde van de massa-immigratie nog niet in zicht. Ook al wordt niemand daar beter van…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...