De halve waarheid van Jozef De Witte

Naar aanleiding van de herdenking van Kristallnacht, publiceert het Europees Bureau voor de Grondrechten een studie over antisemitisme in acht EU-lidstaten, waaronder België. Opvallend is dat in de reactie van CGKR-directeur Jozef De Witte met geen woord gerept wordt over de evidente oorzaak.
Uit de studie blijkt dat de dertigduizend in België gevestigde Joden steeds meer het slachtoffer worden van haatboodschappen of geweld. Niet minder dan 77 procent van de Joodse respondenten noemt het een groot probleem, 88 procent vindt dat het antisemitisme in de voorbije vijf jaar is toegenomen. Jozef De Witte van het CGKR steekt bij dezen natuurlijk de neus aan het venster en eist een sterk politiek en juridisch antwoord op het antisemitisme en meer controle op facebook en andere internetfora.
Wat de heer De Witte evenwel niet doet, is de plegers van voornoemde discriminerende daden bij naam noemen, iets waarin hij anders excelleert. Integendeel: hij slaagt er in te verzwijgen dat de meerderheid van de anti-joodse feiten gepleegd worden door moslims. Toch is het Engelstalig rapport van het Europees Bureau meer dan duidelijk: “For the most serious incident of physical violence or threats, the most frequently mentioned categories or perceived characteristics of the perpetrators are: ‘someone with Muslim extremist view’ (40 %); ‘teenagers’ (25 %); ‘someone else’ (a person or persons who could not be described using the listed categories) (20 %); ‘someone with a left-wing political view’ (14 %); ‘someone with a right-wing political view (10%)’.
Moslims en de welbekende “jongeren” zijn dus verantwoordelijk voor twee derde van de feiten, iets wat De Witte blijkbaar liever verzwijgt. Wellicht om zijn droombeeld van een multiculturele samenleving niet te verstoren. Niets sluit tevens uit dat de aanwezigheid van anti-Joodse personeelsleden op het Centrum hier voor iets tussen zit.
Filip De Man
Volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...