De Borgerhoutse trojka.

Niet te verwarren met de perestrojka van Mikhail Gorbachov en zijn glasnost hervorming in de jaren 1980-1986. Wie kent of herinnert zich nog de woorden van President Ronald Reagan: “Mr. Gorbachov tear down this wall!” die hij uitsprak tijdens een bezoek aan Berlijn in 1987 en waarmee hij in feite de Berlijnse muur bedoelde. Twee jaar later viel de muur. Na de muur in Berlijn stortte wat later ook de Sovjet Unie in elkaar maar daar verliep de weg naar de vrijheid enigszins anders.


De bedoeling van de perestrojka beweging was om het rigide communistische regime te versoepelen en om zo misschien naar een normale doorzichtige (glasnost) democratie te evolueren. Daar het communistische systeem echter zolang in stand werd gehouden kon het land niet anders dan ineenstorten na het verwerven van de eerste vrijheid. Niemand had ooit nog zelfstandig gewerkt om er beter van te worden. Iedereen was in feite een “gedwongen” staatsambtenaar die toch betaald werd. Zeer weinig weliswaar, maar toch betaald of er gewerkt werd of niet. Het systeem dat “vadertje Staat” voor iedere onderdaan zou zorgen was een illusie die aan een onderdrukte bevolking moeiteloos door de communisten werd verkocht. Het resultaat was dat praktisch niets in orde was. Niets werkte zoals het hoorde en er waren enorme tekorten aan zelfs de meest noodzakelijke dingen zoals voedsel.


Niet zo voor de leiders van de communistische partij en aanverwante instanties die voor het goede imago naar de buitenwereld moesten zorgen. Voor hen geen tekorten. Zij zagen er op toe dat alles ‘eerlijk’ opgeëist, verdeeld en herverdeeld werd, maar dachten in de eerste plaats aan henzelf, de kamaradske, wel te verstaan. Zij leefden in luxe. De rest van de bevolking, de moujiks, moest tevreden zijn met het weinige dat er over bleef. En dat was bitter weinig. Onder het regime van de Tsaren hadden ze ook niets, dus voor hen veranderde er in feite niet veel, ze waren de armoede gewoon. Opstandelingen, als die er waren, werden zeer streng gestraft met in het beste geval een levenslang verblijf in een Siberisch goelagkamp of in het slechtste geval de dood. Het smerige van al dit is hoe de bevolking weer misbruikt werd, maar dit keer door hun gelijken, de communistische kameraden die in het begin hemel op aarde beloofden maar na hun overname slechts hun eigen voordeel nastreefden.


Borgerhotski wordt nu al een goed jaar bestuurd door een trojka van donkerrood en dieprood samen met een groen accentje dat echter ook een helrood hart heeft. Geen glasnost of openheid hier. Apart zijn het drie partijtjes van niemendal maar samen hebben ze een nipte meerderheid. Nipt maar toch genoeg om de bevolking te negeren en hun extreem links willetje door te drijven. Er wordt aan hervormingen gewerkt maar dan op een averechtse en ondoorzichtige manier. De bevolking mag soms haar mening geven maar de trojka doet meestal toch wat ze altijd al zinnens was terwijl ze het figuurlijke betuttelende vingertje heen- en weer beweegt want zij, de leden van de trojka, weten het immers beter en hebben dat dan ook nog openlijk gezegd. Je moet toch wel durven! Het is zo overgenomen van het Sovjet Russische origineel.


Verder doen ze hun gewone ding: veel beloven en reclame maken voor al de nutteloze en ongewilde ingrepen die veel kosten en die dienen om zand in de ogen van de wakkere burgers te strooien en hen te treiteren. De armen zullen zogezegd alles krijgen wat ze nodig hebben want dat zal de trojka eerst van de rijken afpakken, maar glasnost krijgen ze niet! Teveel glasnost is gevaarlijk want dan zouden de moujiks zien wat verborgen moet blijven en dan zouden ze zich massaal tegen de trojka kunnen keren.

De communistische poot van de trojka onderhoudt ook vriendschapsbanden met extremistische verenigingen maar dat zullen de leden niet openlijk willen toegeven, trouwens extremisten onder elkaar vinden elkaar normaal, zo kortzichtig zijn ze wel of ze geloven dat anderen het zijn. In het verleden hadden ze zelfs een overeenkomst met een lid van een terroristische vereniging om samen naar de verkiezingen te gaan. Het bracht toen geen aarde aan hun dijk en die man is dan naar Libanon vertrokken. Maar hij is terug hier en zijn woorden liggen nog vers in ons geheugen: als de Vlamingen zich niet kunnen aanpassen dan moeten ze maar vertrekken!

De tweede poot van de trojka, de socialisten, zijn een iets zachtere versie van de eerste poot, of dat willen ze iedereen toch doen geloven, want in de grond zijn ze praktisch gelijk. Ze zijn de goedlachse joviale tooghangers of de ‘bleiters’, die hun zogenaamd medeleven voor een ander maar zeker voor zichzelf zo graag publiekelijk ten toon spreiden en waar de “gewone mens” zich door begrepen voelt, maar die tegelijk achter de schermen druk bezig zijn om langs allerlei verenigingen en constructies zichzelf, en hun directe familie en naasten, te verrijken op de kap van de ganse bevolking. Maar ze blijven het ontkennen en zetten hun woorden kracht bij door te dreigen om zelf juridische stappen te nemen. Zo zullen goedgelovigen nog kunnen overtuigd blijven dat ze enkel het goede voorhebben voor de ganse bevolking. “Eerst oompje en dan oompjes kinderen” en de rest, laat die maar verder in ons geloven.

De derde poot, het groene aanhangseltje, gaat te werk vanuit een hele andere hoek: het milieu. Zij hebben het op zich genomen om de mensen een groene opvoeding te geven. Ze werken met allerlei kinderlijke slagzinnen om vooral ook de gewone bevolking voor hun kar te spannen, de bevolking die zich, volgens hen, niet op hun ‘verheven’ intellectueel niveau bevindt. Denken we maar even terug aan de ‘bla-bla-boem-boem’ campagne waarbij de groenen het nodig vonden om de sexueel-rijpe jeugd aan te spreken in een kleuter taal. Van zelfingenomenheid gesproken! Iedereen moet het zo vlug mogelijk en liefst ook van kindsbeen af begrijpen. Hoe jonger, hoe beter dat de hersenspoelingen vat hebben. Jong geleerd is oud gedaan.
Als je alles moet geloven wat zij beweren, dat de mens decennia lang de planeet verkracht en vergiftigd heeft, dan is het een wonder dat we er vandaag nog zijn, dat we het tot nu toe, niettegenstaande alle misbruiken, overleefd hebben. Zij hebben de rol van milieuredder en groene opvoeder op zich genomen. Het feit dat vele maatregelen die ze al genomen hebben en die ze verder willen opleggen totaal zinloos zijn, veel belastinggeld kosten en relatief weinig invloed hebben op het milieu en de natuur zal hun worst wezen. Als ze het maar verkocht (lees verplicht) krijgen dan zitten ze snor! Eigen milieu en familie eerst, want zelf kennen ze alle manieren om hun eigen leven optimaal te subsidiëren.


Er zijn dus een heleboel punten van overeenkomst tussen de leden van deze trojka waardoor ze kunnen samenwerken om ieder vanuit hun bepaalde standpunten mensen (verplicht) te overtuigen:


1)      van hun ‘kromme’ rechtvaardigheid vooral door te beweren dat gratis bestaat;


2)      van hun zogezegd medegevoel met de gewone mens om stemmen te ronselen;


3)      van hun zogenaamde bezorgdheid voor de natuur en het milieu om de jeugd te hersenspoelen.


Het gevaar zit in het feit dat ze de wetgeving laten aanpassen in de richting van een regelrechte dictatuur met de verklaring dat het goed is voor iedereen want zij weten het beter.


Er zijn echter nog mensen die weten hoe de vork in de steel zit. Mensen die het spelletje door hebben. Die mensen laten zich niet om de (groene) tuin leiden door een bende kleine rode dictators en hun trawanten van één of ander “weed” (Engels voor onkruid) die dreigende en opruiende taal spreken en graag een filmpje van zichzelf op het internet zetten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...