Criminaliteit Antwerpen: 1 op de 10 criminelen is minderjarig en 1 op de 10 slachtoffers is bejaard

De helft van de handtasdiefstallen en gewapende diefstallen is gepleegd door minderjarigen

 

Bejaarden zijn vooral het slachtoffer van handtasdiefstallen

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Filip Dewinter vroeg de cijfers op betreffende de leeftijd van de in Antwerpen geïdentificeerde verdachten en de leeftijd van de slachtoffers, en dit voor de periode vanaf 1 januari 2011 tot en met de eerste helft van 2016. Het ATV-nieuws brengt om 18.30u de cijfers in primeur.

De cijfers bevestigen de trend van de vorige jaren.

Meer dan 1 op de 10 van de geïdentificeerde verdachten van criminele feiten in Antwerpen is minderjarig. In 2015 ging het om 10% minderjarige verdachten, terwijl in 2014 10,5% minderjarige verdachten werden geregistreerd.

Op een totaal van 13.930 geïdentificeerde verdachten in 2014 waren er 8 jonger dan 12 jaar, 46 tussen 12 en 13 jaar, 455 tussen 14 en 15 jaar en 957 tussen 16 en 17 jaar.
In 2015 werden 11.667 verdachten geïdentificeerd waarvan 7 jonger dan 12 jaar, 45 tussen 12 en 13 jaar, 456 tussen 14 en 15 jaar en 656 tussen 16 en 17 jaar.

In de periode 2011-juni 2016 werden in totaal 73.565 verdachten geïdentificeerd, waarvan 12% minderjarig was.

– Minderjarigen werden in de eerste plaats geïdentificeerd inzake handtasdiefstallen: 50% minderjarigen waarvan meer dan de helft (29%) 15 jaar of jonger. In cijfers: in totaal 198 handtasroven waarvan 99 minderjarigen; 59 daarvan door kinderen van 15 jaar of jonger.
Diefstallen met gebruik of vertoon van een wapen komen wat minderjarigen betreft op de tweede plaats: 42% (316) van de 744 door minderjarigen; 111 (15% daarvan) door kinderen van 15 jaar of jonger.
– Op de derde plaats komen diefstallen met geweld: 33% (492) van de 1501 door minderjarigen; 239 (bijna de helft daarvan) door kinderen van 15 jaar of jonger.
– Op de vierde plaats staan de woninginbraken: 17,5% (204) van de 1160 door minderjarigen; 84 (41% daarvan) door kinderen van 15 jaar of jonger.

In 2015 was 9% van de slachtoffers van criminele feiten in Antwerpen ouder dan 65 jaar (3574 bejaarde slachtoffers op een totaal van 40.663 slachtoffers). Ook in de periode 2011-juni 2016 was in totaal 9% van de slachtoffers van criminele feiten in Antwerpen bejaard (ouder dan 65 jaar).

1158 slachtoffers (2,8%) waren tussen 65 en 69 jaar oud; 782 slachtoffers (1,9%) waren tussen 70 en 74 jaar; 670 slachtoffers (1,6%) waren tussen 75 en 79 jaar; 964 slachtoffers (2,3%) waren ouder dan 79 jaar.

Bejaarden zijn vooral het slachtoffer van diefstallen met geweld, woninginbraken en handtassenroof.

In 2015 was 62,8% van de slachtoffers van een handtassenroof ouder dan 65 jaar. Op een totaal van 140 handtassenroven werden er 52 gepleegd op personen ouder dan 65 jaar. 21 handtassenroven werden gepleegd op Antwerpenaren ouder dan 79 jaar.

19,7% van de slachtoffers van woninginbraken was bejaard. (886 bejaarde slachtoffers op een totaal van 4500 slachtoffers van woninginbraken). Wat diefstal met geweld betreft werden 118 feiten gepleegd tegen bejaarden op een totaal van 966 feiten (12,2%).

Filip Dewinter: “Het fenomeen van bijzonder jonge daders van criminele feiten is beangstigend. Dat bijna de helft van alle handtassenroven, maar ook van diefstallen met wapenvertoon en diefstallen met geweld door minderjarigen – waarvan een belangrijk deel jonger is dan 15 jaar – wordt gepleegd, legt een hypotheek op de toekomst. Deze ‘kindcriminelen’ van vandaag zijn immers de gangsters van morgen. Wie op zo’n jonge leeftijd inbraken en gewelddaden pleegt, is getekend voor de rest van zijn leven. Gemiddeld worden jaarlijks 1500 jongeren opgepakt voor criminele feiten. 500 tot 600 hiervan zijn 15 jaar of jonger. Daartegenover staat dat 1 op de 10 van de slachtoffers ouder is dan 65 jaar, waarvan ongeveer de helft hoogbejaard is.”

Filip Dewinter: “Hoewel de globale criminaliteit in Antwerpen daalt, blijft het aandeel van de jeugdcriminaliteit in totaal van de criminaliteit al jaren stabiel (10%). Het bestrijden van de jeugdcriminaliteit moet dan ook de prioriteit worden voor de toekomst. Het Vlaams Belang promoot daarom opnieuw het idee van bootcamps waar jongeren met harde hand heropgevoed worden. Ook het feit dat het aantal bejaarden en hoogbejaarden dat slachtoffer wordt van een crimineel feit niet daalt, is zorgwekkend. Hoogbejaarden zijn een bijzondere kwetsbare risicogroep die beter beschermd moet worden. Gezien de vergrijzing van onze samenleving zal – indien geen bijkomende maatregelen worden genomen – de criminaliteit op bejaarden alleen maar toenemen. Omdat wij de zwakkeren in de samenleving extra willen beschermen, pleit het Vlaams Belang voor een strafverzwaring voor criminele feiten gepleegd op bejaarden ouder dan 70 jaar.”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...