Citaten

Enkele citaten die te lezen zijn onder “zogezegd” op de webstek van www.vlaamsbelang.org


Advocaten rekken asielprocedures voor het geld
Waar is de menselijkheid als advocaten een lucratief handeltje in pro-Deozaken drijven? Als ze de rechtsgang van asielzoekers maar blijven rekken, als ze zelfs moedwillig zaken verliezen omdat ze weten dat zo’n asielzoeker dan weer helemaal opnieuw aan de procedure zal beginnen, en dat de staat toch betaalt?
Koen De Bouw
Acteur

Te weinig mensen bekritiseren de islam.
Als je kijkt naar alle ellende in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, dan zie je dat al die landen de islam aanhangen. Veel te weinig mensen durven de islam te bekritiseren als een ideologie die bijvoorbeeld vrouwen onderdrukt. Ik weet dat men me voor deze uitspraak op mijn gezicht zal kloppen, maar ik zeg het toch.
Björn Ulvaeus
Stichter van ABBA

Geen geloof meer in de multiculturele samenleving.
Mijn geloof in de toekomst van onze multiculturele samenleving heeft door de praktijkervaring in een doorsnee-school, een enorme deuk gekregen.

Katleen Van Langendonck
Porgrammator Kaaitheater

Onze maatschappij gaat ten onder aan tolerantie en beschaving.
Ik vind dat men veel te mild is voor zware misdadigers. Ik begrijp niet dat iemand die een andere mens vermoordt, niet noodzakelijk zijn straf hoeft uit te zitten en vervroegd kan vrijkomen. In dit werelddeel stellen wij ons altijd zo beschaafd op. We zijn tolerant, we hebben respect voor de andere, voor andere culturen, enzovoort. Maar het omgekeerde is niet altijd het geval. Integendeel. Onze maatschappij gaat ten onder aan onze tolerantie en beschaving.

Dirk Brossé
Componist-dirigent en stiefvader van de vermoorde Aurore Ruyffelaere

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...