Is het OCMW een uitbetalingskas voor illegalen ?

In het laatste nummer van het tijdschrift Lokaal van de VVSG staat een interessant artikel over de toekenning van studietoelagen aan illegalen. Misschien weten...