Burgemeester Mayeur krijgt lesje in grondwettelijk recht

Het Vlaams Belang reageert tevreden op de uitspraak van de Raad Van State die het verbod van burgemeester Mayeur om de Brusselse Vlaams Belang-meeting in het Brusselse Vaudeville te laten plaatsvinden heeft vernietigd. Gerolf Annemans: “Wij zijn verheugd dat de beginselen van de grondwet aan deze – licht onervaren PS-burgemeester – in herinnering werden gebracht.”  In zijn arrest stelt het hoogste administratief rechtscollege dat het door Mayeur aangehaalde argument van de verstoring van de openbare orde immers niet kan worden ingeroepen, aangezien “ aan het evenement van de verzoekers geen verstoring van de openbare orde kan worden toegeschreven, doch wel aan de aangekondigde betogingen.”    


De beslissing van de Raad van State betekende dat de meeting kon doorgaan, maar gezien de tegenbetoging  en de heisa zwichtte de uitbater onder de druk. Hierdoor diende het Vlaams Belang uit te wijken naar een nabijgelegen locatie, waar in allerijl een persconferentie werd gehouden. Hier hekelde Brussels lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Frederic Erens en Brussels parlementslid Dominiek Lootens de ondemocratische houding van Mayeur. “Op de gemeenteraad kondigde Mayeur reeds aan dat hij druk ging uitoefenen op de eigenaar van de zaal. Kortom, openlijk verklaarde de PS’er  maffiapraktijken niet te schuwen om het Vlaams Belang te muilkorven,” aldus Erens.


Tijdens de persconferentie werd tevens de videoboodschap van FN-aanvoerster Marine Le Pen getoond die alle Vlamingen en alle Brusselaars, Franstaligen en Nederlandstaligen oproept om te stemmen voor het Vlaams Belang. Tijdens de manifestatie werd Filip Dewinter hardhandig aangepakt door uiterst-linkse betogers. Dewinter kondigde dan ook aan klacht te zullen indienen tegen onbekenden. 


Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...