Brood en Spelen en Het Moorkenspleinplan

Als de heersende dictatuur het plein niet volledig mag ombouwen tot een park dan hebben ze nog een andere slag om de arm. Door middel van verkeersborden zal het doorgaand verkeer ook onmogelijk worden gemaakt. Ze nemen het “knippen” en “plakken” zeer ernstig. Zou dat duiden op heimwee naar de kleutertijd of is het een weergave van de huidige geestesgesteldheid? De schade die ze daardoor direct of indirect aan de bewoners en handelaars berokkenen deert hun niet. Zij willen en zij zullen, de rest mag blijven brullen maar wordt niet gehoord. Ze zijn er als de kippen bij om taksen te heffen en te verhogen op wagens en brandstof maar behandelen automobilisten voor de rest als verwaarloosde stiefkinderen.


 


Brood en spelen zijn tweeduizend jaar na de Romeinen nog altijd een geliefd middel om de massa te beïnvloeden, te verleiden en te sussen. Op 1 mei werd er een buurtfeest georganiseerd door de communisten van Borgerhout op het Moorkensplein als een soort van protest tegen de belemmering van hun onrealistische plannen voor het plein.


 


Het was een vrije dag, het was mooi weer en er was veel volk op het plein, maar, het publiek bestond niet uitsluitend uit Borgerhoutenaren. Er waren veel mensen bij uit andere districten! Dat zijn trukken van luie Charel, of boerenbedrog, zegde mij grootmoeder zaliger van zoiets. Maar ten tijde van mijn grootmoeder bestond er nog geen politieke correctheid en was gezond verstand hebben en gebruiken een teken van intelligentie. Naar buiten toe en voor bewoners die dit niet wisten zal het lijken of heel Borgerhout die plannen steunt. Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert hoe men gemanipuleerd wordt voor het te laat is.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...