Brian De Mulder slechts topje van de ijsberg

Filip Dewinter: “Niet alleen uit Syrië teruggekomen of door Syrië geïnspireerde (al dan niet bekeerde) moslims, zoals Brian De Mulder, vormen een veiligheidsrisico”


“Brian De Mulder is slechts het topje van de ijsberg: sociale media tonen aan dat Antwerpse moslims islamiseren en jihadiseren”


“De ‘radicaliseringsambtenaar’ moet Facebookpagina’s en andere netwerksites voortdurend doorlichten om de islamiserende en jihadiserende tendensen bij Antwerpse moslims in kaart te brengen. Vervolgens moet tot actie worden overgegaan: opsporen, opvolgen, pogen te de-islamiseren en dejihadiseren en desgevallend overgegaan tot strafrechtelijke vervolging”


Belgen zitten in de kopgroep van het aantal buitenlandse strijders in Syrië (berekeningen politicoloog en terrorisme-expert Thomas Hegghammer van het Norwegian Defence Research Establishment). Tussen de 1.100 en 1.700 jihadisten uit Europa zijn actief in Syrië, waaronder 100 tot 300 met de Belgische nationaliteit, zoals Brian De Mulder.


Hegghammer waarschuwt terecht voor terugkerende strijders en hun impact op de veiligheid in ons land. De terrorisme-expert heeft het over ‘de kracht van rekruteringsnetwerken die lokaal [in ons land] actief zijn’, maar stelt dat ‘er geen verband is met het bredere beleid van een land’. Dat is natuurlijk een rare redenering: alsof het lakse, ‘bredere’ beleid in dit land niet de oorzaak is van het feit dat er hier blijkbaar lokaal krachtige rekruteringsnetwerken actief kunnen zijn, die sterk genoeg zijn om iemand als Brian De Mulder tot de islam te bekeren en zelfs tot jihadist te maken.


Geen nood echter, want in ons land werden recent heuse ‘radicaliseringsambtenaren’ aangesteld, één voor elke ‘risicostad’, voor Vilvoorde, Mechelen en Antwerpen. Ook werd een brochure ‘Beheersen van moslimradicalisering. Handreiking voor beleid en praktijk’ uitgewerkt en uitgedeeld. In feite een triest dieptepunt voor de multiculturele samenleving en een bewijs van de islamisering van onze cultuur.


Is die ene Antwerpse radicaliseringsambtenaar echter wel voldoende? En waar houdt hij zich precies mee bezig? Want niet alleen uit Syrië teruggekomen of door Syrië geïnspireerde (al dan niet bekeerde) moslims, zoals Brian De Mulder, vormen een probleem en een veiligheidsrisico. Het internet puilt uit van jonge (Antwerpse) moslims die zeggen dat alle Joden dood moeten, dat de sharia moet worden ingevoerd, dat er een kalifaat moet worden gesticht, dat vrouwen zonder hoofddoek hoeren zijn, dat ongelovigen vuile honden zijn die moeten worden vermoord enzovoort.


Ik heb me namelijk de moeite getroost om af te dalen in die wel erg donkere krochten van het internet, meer bepaald de Facebookpagina’s van een tiental Antwerpse moslimjongeren (op wie bezorgde burgers me ook attent maakten). Ik trof daar zeer agressieve, gewelddadige en bedreigende teksten, afbeeldingen en filmpjes aan.


Wat opvalt, is hoe jong velen zijn (tieners) en dat het niet alleen moslimjongens zijn (zo noemt een jonge moslima zich ‘Dienares van Allah’). Wat ook opvalt is de bijzonder grote rol die de doodscultus die in de islam heerst (de ophemeling van de ‘martelaarsdood’) in de leefwereld van deze Antwerpse moslimjongeren inneemt. Dit agressieve en ten diepste pessimistische martelaarschap vormt de rode draad in hun beleving van de islam. Los van het veiligheidsaspect: hoe kan men nu verwachten dat moslimjongeren hier een succesvolle toekomst proberen op te bouwen als ze sterven voor Allah als het hoogst bereikbare beschouwen? Het blijkt ook dat deze moslimjongeren de islam goed kennen: termen als ‘tahweed’, ‘takbir’, ‘dawa’, ‘fitna’ (woordverklaring, zie bijlage), enzovoort komen regelmatig terug, en er wordt geciteerd uit Koran en Hadith (de profetische tradities).


Vele sinistere islamitische Facebookgroepen, zoals ‘We eisen de shariah overal’, leiden rechtstreeks naar Facebookpagina’s van talloze Antwerpse moslimjongeren die denkbeelden etaleren die wijzen op een toenemende islamisering en jihadisering. Als bijlage kunt u een reeks schermafdrukken vinden (‘screenshots’ apart en in zip-bestand) van teksten, afbeeldingen en filmpjes, gevonden op de Facebookpagina’s van een tiental Antwerpse moslimjongeren. Een aantal voorbeelden:  • ‘Abou Mohammed’ uit Turnhout heft als leus ‘Jihad, My Life My Love’. Hij noemt zichzelf ‘Soldier of Allah’ en citeerde een paar weken geleden uit de Hadith: ‘(…) en degene die gedood wordt terwijl hij zijn religie verdedigde is een martelaar. (…).’ ‘6 personen vinden dit leuk’. Op 3 november veranderde hij zijn profielfoto naar een foto met twee gewapende jihadisten en de tekst: ‘Tawheed. Live by it. Fight by it. Die by it’. ‘Mohammed Osman, Balah Ayoub en 9 anderen vinden dit leuk’. Op 15 november citeerde hij uit de Koran: ‘Oh, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.’
  • Abu Hurairah is amper 18 jaar oud, woont in Antwerpen en plaatste op 18 oktober een foto met daarop een gewapende jihadstrijder en de tekst: ‘Victory or Martyrdom’. Op 30 november plaatste hij een foto met gewapende jihadisten en de tekst: ‘Road to paradise’. ‘Balah Ayoub en Mohammed Amine El Rahaui vinden dit leuk’.
  • Abu Qital, eveneens amper 18 jaar oud, geeft aan dat zijn huidige verblijfplaats Damascus is en Antwerpen zijn plaats van herkomst. Bij werk en opleiding schrijft hij: ‘Islamitische universiteit van Medina’. Bij geloofsovertuiging: ‘JIHAD’. Bij politieke overtuiging: ‘Islamic Sharia Law’. Op 25 september plaatse hij met zijn smartphone een foto van een gewapende jihadstrijder met als commentaar: ‘(…) Walli hamd heeft meer dan 100 honden naar de hel gestuurd. Allahoe Akbar moge Allah hem accepteren met de martelaren.’ ‘Vijf personen vinden dit leuk’. Op 17 september plaatste hij met zijn smartphone een foto online met twee gewapende islamitische (Indonesische) kindsoldaten van onder de tien jaar, met een Al Qaida-vlag en de tekst: ‘To our heroes in Islamic state of Iraq & Al Sham we are your son & support from Indonesia. Long life Islamic state.’ Op 1 oktober schrijft Qital: ‘Salam alaykoem, Vergeet de ummah van Mohamed niet in jullie dua. Het minste wat je kan doen is dua verrichten, en vragen dat Allah de overwinning geeft aan mujahideen die op haqq strijden en die de kalima van Allah het hoogste willen zien en van de kuffer het laagste. Wa alaykoem salam.’
  • Oum Imraan woont in Antwerpen en loopt aldaar school in Sint Godelieve. Ze noemt zichzelf ‘Dienares van Allah’. Op 14 november publiceerde ze via haar mobiele telefoon een foto van een zwaargewapende vrouwelijke jihadstrijdster. ‘2 personen vinden dit leuk’. Op 24 november plaatste zij via haar mobiele telefoon een foto online waarop een kalasjnikov, de Koran en de Al Qaida-vlag is te zien.
  • Ook Oum Sayfudien Mujahieda uit Antwerpen noemt zichzelf ‘Dienares van Allah’. In de zomer schreef ze dat de Joden moeten worden verslagen en dat sterven als martelaar ‘prachtig’ is.
  • Youssef Abou Dujana ging in Deurne naar school en schrijft dat hij nu werkt voor ‘Dawah – Calling to Allah’. Heden woont hij in Borgerhout. Op 29 juni plaatst hij een tekstje online waarin hij schrijft dat jongens en meisjes niet met elkaar mogen praten, want dat het ‘slecht’ is.

En dat gaat zo maar door; dezelfde teneur als het recente filmpje op de Youtube-account van Brian De Mulder is terug te vinden op talloze sociale media-accounts van Antwerpse moslims. Wat VUB-onderzoeker Bilal Benyaich na een gedegen studie inzake de islamitische Marokkanen in Brussel concludeerde, namelijk dat het zogenaamde ‘militant en jihadistisch salafisme’ in opmars is, is dus ook van toepassing op de moslims in Antwerpen. Liggen al die ‘Facebook-jihadisten’ onder invloed van ‘krachtige rekruteringsnetwerken’ die bij ons actief zijn? (Hegghammer). Zullen de vele Facebook-jihadisten niet juist leiden tot steeds meer van zulke netwerken in grootsteden zoals Antwerpen? Ik ben zeer bezorgd over onze veiligheid en vraag me af:


Is de radicaliseringsambtenaar op de hoogte van zulke Facebookpagina’s, van zulke publicaties op sociale media (ook bijvoorbeeld Twitter)?


Zit het screenen van Facebookpagina’s en andere sociale media in het takenpakket van de radicaliseringsambtenaar? Zo neen, waarom niet?


Welk gevolg zal hieraan worden gegeven? Wat zal worden ondernomen om ervoor te zorgen dat deze islamiserende en ‘jihadiserende’ Antwerpse moslims niet overgaan tot het in daden omzetten van hun agressieve, gewelddadige en bedreigende retoriek? Zal er desgevallend een strafrechtelijke procedure worden gestart?


Facebook en andere sociale media hebben het voordeel dat ze ons als het ware in het brein van de (jonge) islamiserende en jihadiserende moslim laten kijken. Brian De Mulder en andere Syrië-jihadisten zijn slechts het topje van de ijsberg. De radicaliseringsambtenaar zou het screenen van sociale media dan ook in zijn takenpakket moeten opnemen. Dat komt immers onze veiligheid ten goede en het kan zelfs levens redden. De radicaliseringsambtenaar moet de Facebookpagina’s en andere netwerksites voortdurend doorlichten om de islamiserende en jihadiserende tendensen bij Antwerpse moslims in kaart te brengen. Zo veel mogelijk Antwerpse moslim die een gevaar lijken te vormen, moeten worden gedetecteerd. Vervolgens moet tot actie worden overgegaan: opsporen, opvolgen, pogen te de-islamiseren en dejihadiseren en desgevallend overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.


Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...