Bouwsector trekt aan alarmbel: open grenzen vernietigen Vlaamse jobs

Elk land moet recht hebben eigen arbeidsmarkt te beschermen

Door
oneerlijke concurrentie uit Oost-Europa gingen de voorbije jaren in de
transport- en bouwsector reeds duizenden banen verloren. Dezer dagen
trekt de bouwsector opnieuw aan de alarmbel. Ondanks een licht
toegenomen activiteit gingen opnieuw 7.000 jobs verloren in één
kwartaal.

Deze
opmerkelijke ontwikkeling is alleen te verklaren door het feit dat de
eigen tewerkstelling in toenemende mate wordt vervangen door goedkopere
arbeidskrachten uit Oost-Europa. Dat de inspectiediensten ondertussen
meer mogelijkheden (beloofd) kregen om fraude op te sporen, is slechts
een druppel op de hete plaat. De zogenaamd detacheringsrichtlijn van de
EU werkt immers ook zonder fraude sociale dumping in de hand, omdat
werknemers uit Oost-Europese landen door hun lagere sociale lasten
goedkoper zijn dan hun Vlaamse collega’s. De EU-richtlijn die dateert
uit de periode dat de EU nog maar 15 leden telde, is totaal niet
berekend op de huidige situatie met 28 – in sociaaleconomisch opzicht
compleet verschillende – lidstaten. Ze moet dan ook grondig worden
herzien.

Het
wordt bovendien meer dan tijd dat het grote dogma van het onbeperkte
vrij verkeer van personen in vraag wordt gesteld. Het absorptievermogen
van een land is niet onbeperkt. Elk land moet opnieuw het recht hebben
zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Lidstaten moeten
dan ook opnieuw zélf kunnen bepalen wie onder welke voorwaarden het land
binnenkomt. Zondag krijgen de Vlamingen de unieke kans die boodschap
luider dan ooit te doen weerklinken.

Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...