Borgerhoutse Reuskens


Enige tijd geleden werd er in het districtshuis een voorstelling gehouden van de nieuwe VZW die vanaf dit jaar de Borgerhoutse Reuzenstoet gaat organiseren.


Op de districtsraad onthield onze fractie zich van de toekenning van een grote som geld aan deze VZW om gedurende zes jaar de Reuskensstoet te organiseren.


In het verleden was het oprichten van een VZW door stadsbesturen een gebruikelijk middel om controle door de gemeenteraad te vermijden of te ontwijken, daarom onze onthouding.


Anderzijds kunnen wij er begrip voor opbrengen dat de organisatie van deze stoet door de districtsdiensten een zware belasting betekende.


Uit de voorstelling leerden we het volgende:


De voorzitter van de raad van bestuur is de heer Axel De Schrijver.


Binnenkort zal er een eerste algemene vergadering bijeengeroepen worden waarvoor oa in De Nieuwe Antwerpenaar toe is opgeroepen aan alle geïnteresseerde Borgerhoutenaren, iedereen welkom.


Tijdens deze raad zal de nieuwe raad van bestuur samengesteld worden.


Momenteel worden de mensen die er mee bezig zijn nog betaald door de cultuursector.


Prioritair voor de nieuwe VZW zijn de oprichting van de eigenlijke nieuwe VZW, de nieuwe bijgekomen reuzen van de stoet van 2012 terug mobiliseren en om elk jaar drie nieuwe reuzen te begeleiden.


De doelstellingen van de VZW zijn:


 


Identiteit versterken van de Reuskens door o.a. kennis van de namen van de Reuskens en hun geschiedenis;


Sociale en culturele mix bevorderen;


Van en voor alle Borgerhoutenaren;


Identiteit versterken van Borgerhout.


Perceptie van Borgerhout omkeren (vooral na de rellen die plaatsvonden tegelijkertijd met de Reuskensstoet vorig jaar.)


 


Wie goed tussen de lijntjes leest ziet er weer direct de extreemlinkse toets doorschijnen.


Vooral dat zinnetje “de culturele mix bevorderen” wil zeggen dat de Vlamingen zich aan te passen hebben aan de aanwezigheid van vreemde culturen die rijkelijk op onze kosten leven en ons komen zeggen hoe wij te leven hebben en hoe wij ons moeten gedragen en wat wij nog wel en niet mogen.


De Borgerhoutse Reuskens hebben steeds geleefd in de westerse cultuur en zullen ook in de westerse cultuur blijven leven!


Wie behoefte heeft in andere culturen en multicultureel wenst te leven wensen wij een goede reis naar één of ander moslimland of een Afrikaans land naar keuze.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...