Borgerhout een Apart District

Semantiek of betekenisleer is, zoals het woord zegt, de leer die ons de betekenis van een woord geeft. Het was altijd vrij simpel, een woord had een betekenis, soms ook meer dan één, maar eens men die woorden en hun betekenis kende dan kon men elkaar verstaan, als men dezelfde taal sprak. Als ik bvb het woord leeuw gebruik dan weet iedereen die mijn taal spreekt over welk dier ik het heb. Als ik de woorden geel en zwart gebruik dan weet iedereen dat ik het over kleuren heb en hoe die twee kleuren er uit zien.


 


Daar is echter verandering in gekomen onder de knoet van politieke correctheid. Een woord kan nu plots het tegenovergestelde betekenen van wat het vroeger voorstelde, of het heeft een negatieve bijklank gekregen en mag niet meer gebruikt worden. Andere (vervang)woorden moeten dan verplicht gebruikt worden wil men geen veroordeling oplopen enz. Het woord mag dan veranderd zijn maar de originele betekenis verdwijnt niet, ze blijft omdat de situatie hetzelfde blijft. Het enige dat men nog kan doen is het originele woord en al de erna opgedrongen vervangwoorden schrappen zoals onlangs het woord allochtoon geschrapt werd door een groot licht in Oost-Vlaanderen. Zo verarmt de taal, maar hé, dat zal de politiek correcte liga niet van hun stuk brengen.


 


Tot zover de woorden, maar daar houdt het niet mee op. Niet zo lang geleden maakten allochtone handelaars op de Turnhoutsebaan bekend dat ze van plan waren een “aparte” handelaarsvereniging van de Turnhoutsebaan te stichten want de bestaande was, zo beweerden zij, een selecte witte club. Oei, heeft dat nu ook geen racistische bijklank? Ach nee, wat bazel ik toch, wat men over ons, de gewone blanke Vlaming zegt, is nooit ofte nimmer racistisch. Het kan neerbuigend zijn, het kan beledigend zijn, maar dat moeten wij maar kunnen aanvaarden. Nu komt er in Borgerhout ook een “aparte” scoutsgroep voor Turkse en Marokkaanse allochtone jongeren. (Zie Persbericht van 16 mei) Men kan hier duidelijk spreken van een apartheidsregime. Oei zijn dat geen hoop foute woorden? Het blijft hier niet bij woorden, het woord wordt daad met de hulp van de Vlaamse regering. Hoever zal men dit laten gaan en tolereren? Ik vraag mij dan ook af of wij een “aparte” scoutsgroep voor Vlaamse autochtone jongeren mogen oprichten, met financiering van de Vlaamse regering, of zou dat dan weer een teken van racisme zijn?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...