‘Blijf van mijn lijf!’ Lees hier onze voorstellen.

NAAR EEN WEERBARE SAMENLEVING    

BLIJF VAN MIJN LIJF-workshops

Aangezien de overheid al geruime tijd niet meer in staat blijkt om de veiligheid van de burgers te garanderen, is het logisch dat burgers zichzelf beter gaan beschermen. Zeker vrouwen, jongeren en bejaarden zijn het slachtoffer van de toegenomen agressie die ten dele het gevolg is van de toevloed van steeds meer onaangepaste vreemdelingen en vluchtelingen.

Terzake stelt het Vlaams Belang een aantal maatregelen voor om onze samenleving weerbaarder te maken. Burgers hebben immers niet alleen het recht om zichzelf, hun gezin en goederen te beschermen; ze hebben tevens de plicht om hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee te werken aan een veiligere samenleving.

Zelfverdedigingscursussen in het onderwijs
 

Jongeren zijn vaak, samen met vrouwen en bejaarden, de eerste slachtoffers van de toegenomen agressie. Het afschaffen van de legerdienst en de halfzachte opvoeding in het onderwijs zorgt ervoor dat jongeren namelijk noch morele, noch fysieke weerbaarheid tonen. Zelfverdedigingslessen in het onderwijs, die deel uitmaken van het vak lichamelijke opvoeding, kunnen hieraan verhelpen. Tijdens deze zelfverdedigingslessen moeten jongeren technieken aangeleerd worden om zichzelf te verdedigen in geval van agressie.

 “Blijf van mijn lijf”-workshops georganiseerd door de overheid

De overheid dient “Blijf van mijn lijf”-workshopspakketten aan te bieden aan geïnteresseerde verenigingen en organisaties. Deze workshops moeten aan vrouwen en senioren zelfverdedigingstechnieken aanleren teneinde hen weerbaarder te maken.

Legalisatie van verdedigingswapens die geen blijvend letsel toebrengen

Burgers die zich willen beschermen moeten die kans krijgen via het legaliseren van verdedigingswapens die geen blijvend letsel veroorzaken. Pepperspray en traangas moeten dan ook (voor volwassenen) vrij in de handel kunnen verkregen worden. In landen zoals Frankrijk, Spanje, Duitsland, Rusland, Polen, Italië en Portugal zijn deze zelfverdedigingswapens legaal te koop. In ons land is het bezit van dergelijke wapens (wapenwet art.3 van 8 juni 2008) verboden.

Versoepeling wapenwetgeving

België kent momenteel de strengste wapenwetgeving ter wereld. Personen die om veiligheidsredenen over een wapen thuis willen beschikken worden via lange procedures en allerlei regels ontraden een wapenvergunning/sportschutterslicentie aan te vragen. Het Zwitserse voorbeeld toont aan dat het mogelijk is om op een gecontroleerde manier wapenbezit te organiseren zonder dat dit moet leiden tot excessen of problemen. Daarom ook het voorstel om een aparte vergunning te voorzien voor punt 22-pistolen voor personen die enkel een wapen thuis wensen uit zelfverdediging. De vergunning wordt gekoppeld aan een korte opleiding.

Uitbreiding van het begrip “Wettige zelfverdediging”

Wettige zelfverdediging kan in ons land alleen ingeroepen worden ter bescherming van personen, niet van goederen. In principe heeft niemand – behalve de overheid – het recht om geweld te gebruiken, ook niet om zichzelf te beschermen. Het begrip wettige zelfverdediging moet dan ook dringend uitgebreid worden zodanig dat ook diegenen die zijn eigendom (goederen) beschermt op het begrip zelfverdediging beroep kan doen.

Burgerwachten organiseren

Naar Zwitsers model moet in ons land een gezinswacht worden opgericht. Iedere volwassene tussen 21 en 55 kan deel uit maken van deze gezinswacht en moet – na een korte opleiding – die mogelijkheid krijgen. In de praktijk is de gezinswacht een burgerwacht die observeert en patrouilleert in de eigen wijk en buurt en die de politie assisteert. De overheid zorgt voor opleiding, omkadering en organisatie van deze gezinswacht.

Burgerdienst opnieuw invoeren

Jongeren moeten moreel en fysiek weerbaar zijn. De legerdienst stond hiervoor in het verleden garant. Een beperkte burgerdienst van maximaal zes maanden gekoppeld aan een fysiek militaire opleiding van anderhalve maand moet opnieuw overwogen worden.

 

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...