Bestuursakkoord Borgerhout: (Anti-)mobiliteit en diversiteit troef!

Het Vlaams Belang bestudeerde aandachtig het bestuursakkoord van de linkse Borgerhoutse districtscoalitie (SP.a – Groen – communisten). We lichten er twee aandachtspunten uit:


 


Anti-mobiliteitHet districtsbestuur houdt in het bestuursakkoord halsstarrig vast aan de wijk-anti-circulatieplannen, ondanks het feit dat de plannen voor Borgerhout intra-muros door het Antwerpse stadsbestuur zijn afgeschoten.


 


Ook blijft het bestuur vasthouden aan het Moorkenspark en het volledig autovrij maken van het huidige Moorkensplein. Zo zullen ook de bussen van de Lijn moeten gaan omrijden. De vraag is echter langs waar. De bewoners van het Moorkensplein zullen blij zijn met een parkje voor hun deur, duizenden anderen zullen heel wat minder blij zijn met het toegenomen verkeer en de bussen door hun straat.


 


Ook de Kroonstraat wil het districtsbestuur voor het verkeer afsluiten door middel van  nummerplaatherkenningscamera’s. Enkel bewoners zullen dan nog in de Kroonstraat mogen rijden. Goed nieuws dus voor de winkels, de vrije beroepen én de Kringwinkel die ineens voor hun klanten onbereikbaar gaan worden! Wie van de Turnhoutsebaan naar de Plantin en Moretuslei en vice versa moet mag beginnen puzzelen !


Jobs voor vriendjesVerder vallen in het akkoord vooral de woorden “diversiteit” en “multikultuur” op of met andere woorden: de multikulindustrie die bestaat uit diversiteitswerkers, straathoekwerkers, pleintjesopbouwwerkers, integratieambtenaren, enz…. Allemaal jobs met weinig meerwaarde die zonder de massa-immigratie helemaal niet nodig zouden zijn geweest en die de Vlaamse belastingbetaler handenvol geld kosten.


 


Het is nu eenmaal een middel van extreem-links om jobs uit te delen aan de vriendjes om ze zo aan hun zuil en partij te verbinden. In feite komt het neer op stemmen kopen op kosten van de belastingbetaler….. Door zo in te zetten op de heilige “diversiteit” zal het districtsbestuur alleen maar de gescheiden samenlevingen nog meer van elkaar scheiden en de integratie van vreemdelingen verder tegenwerken.


 


Joe Englishstraat: parkeerplaatsen moeten plaats ruimen!Ook de geplande heraanleg van het speelpleintje met inbegrepen de 10 parkeerplaatsen aan de Joe Englishstraat staat op de agenda.


 


In het bestuursakkoord voor de periode 2013-2018 lezen we: “Vertrekken we van het principe ‘inspraak bij het begin van de plannen’. Voortdurende afstemming wordt hierbij een vanzelfsprekendheid. Inspraak moet ook vormen van medebestuur mogelijk maken (met wedstrijden, wijkfora en wijkbudgetten).” Het blijkt dat het nieuwe districtsbestuur onverminderd de plannen wil doorvoeren die in de vorige legislatuur zo gecontesteerd werden door de bewoners.


 


Vlotjes werd er voorbij gegaan aan het feit dat op een van de eerste ontwerpen dat op een vergadering van een wijkforum werd voorgelegd aan de bewoners, de parkeerplaatsen behouden werden. In een mooie brochure over alle geplande en afgewerkte werken, die in alle bussen van Borgerhout werd verspreid, kon men lezen: “De bestaande parkeerplaatsen worden geïntegreerd in het nieuwe plan.”


 


Hiervan komt uiteindelijk niets terecht, zo blijkt nu. Achter de rug van de inwoners werd een geheel ander plan uitgewerkt. Het speelpleintje wordt nu uitgebreid tot vlak tegen het rond punt van de Joe Englishstraat.  Langs de andere kant worden de bestaande coniferen worden gekapt – wat met het “groener Borgerhout” dat men belooft? – en komt het speelpleintje tot tegen het ringfietspad.


 


Op de vraag van ons raadslid Marc de Meyer hoe de spelende kinderen gaan afgeschermd worden van het rond punt (bijvoorbeeld bij overvliegende ballen) én hoe er geen conflicten gaan ontstaan tussen spelende kinderen en de vele duizenden passerende fietsers op het ringfietspad kwam géén antwoord. Ook op de vraag hoe bewoners van het rond punt dan met hun boodschappen tot bij hun woning moeten geraken kwam géén antwoord.


 


Feit is dat ondanks massaal protest en een massaal ondertekende petitie het extreem-linkse districtsbestuur gewoon zijn zin zal doordrijven, wat de betrokken burgers er ook van mogen denken. Democratie en inspraak op zijn communistisch. We weten wat dit wil zeggen…..


 


Samenscholingsverbod Turnhoutsebaan: goede beslissing!Het extreem-linkse districtsbestuur liet zich weer eens van zijn beste kant zien n.a.v. het samenscholingsverbod dat werd afgekondigd om te verhinderen dat er een zoveelste provocerende moslimbetoging zou plaatsvinden. De vorige betogingen verliepen redelijk woelig en na afloop konden de Borgerhoutenaren steeds de brokken ruimen. Op het internet en via gsm circuleerde een oproep om te betogen zonder toelating en dus greep de politie op gepaste wijze in. Maar dit was natuurlijk niet naar de zin van extreem-links dat bij monde van districtsraadsvoorzitster Marij Preneel verklaarde dat dit “gespierde” optreden zonder overleg alleen maar mensen zou “provoceren” en “stigmatiserend” overkomt ten opzichte van een bepaalde gemeenschap. Laat ons duidelijk zijn: het Vlaams Belang steunde het betogingsverbod wel!


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...