Antwerpen verwacht op korte termijn 5000 erkende vluchtelingen

Filip Dewinter: “De vluchtelingenstroom zal de Antwerpse stadskas handenvol geld kosten. 5000 vluchtelingen kosten de belastingbetaler jaarlijks 43.722.000 miljoen euro. Vlaams Belang eist een vestigingsstop voor vluchtelingen.”

Wie herinnert zich de uitspraken van de schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter Fons Duchateau een jaar geleden nog? N-VA-schepen Duchateau toeterde toen hoog van de toren: “Een ‘nee’ voor vluchtelingen is enige juiste keuze.” Hij pleitte namens het stadsbestuur voor een volledige vluchtelingenstop in Antwerpen. Vandaag, een jaar later, klinkt het helemaal anders. In een ontwerpbesluit voor de gemeenteraad van maandag 21 maart a.s. (zie bijlage) wordt uitdrukkelijk gesteld dat de “Stad Antwerpen op korte termijn 5000 erkende vluchtelingen verwacht”. Het aantal van 5000 vluchtelingen staat in schril contrast tot de vluchtelingenstop die N-VA schepen Duchateau had aangekondigd.

Het ligt voor de hand dat de komst van 5000 erkende vluchtelingen heel wat kosten met zich zal meebrengen. 2/3 van deze vluchtelingen zal – net zoals in het verleden het geval was – beroep doen op het OCMW. De kostprijs op jaarbasis: 3300 x € 695 (gemiddeld maandelijks leefloon) x 12 maanden = 27.522.000 miljoen euro. Al deze vluchtelingen zullen gehuisvest moeten worden, wat een jaarlijkse kostprijs van +/- 2000 woningen x € 600 (gemiddelde maandelijkse huur) x 12 maanden = 14.400.000 miljoen euro. Via gezinshereniging zullen deze erkende vluchtelingen ook hun kinderen naar hier halen, wat een extra belasting voor het onderwijs met zich meebrengt. De kostprijs van 2000 kinderen in het onderwijs: 2000 x € 900 (schoolonkosten per jaar) = 1.800.000 miljoen euro.

De minimale kostprijs op jaarbasis voor de opvang van 5000 erkende vluchtelingen bedraagt dan ook 43.722.000 miljoen euro.

Bovendien zijn er ook allerlei projecten voor de integratie en de activering van vluchtelingen, zoals het project van vzw De Lift en vzw Etion Ledenwerking, die volledig gesubsidieerd worden met stedelijke middelen a rato van respectievelijk 50.000 euro en 101.331 euro, samen goed voor 151.331 euro.

Filip Dewinter: “Het Vlaams Belang vindt het onverantwoord dat een armlastige stad zoals Antwerpen, die reeds zwaar belast wordt door de immigratietoevloed, verplicht wordt om 5000 erkende vluchtelingen op te vangen en te huisvesten. Het Vlaams Belang wil dan ook een vestigingsstop voor asielzoekers en erkende vluchtelingen in Antwerpen. Het Vlaams Belang vraagt zich trouwens af waar de extra middelen vandaan zullen komen om de opvang van vluchtelingen te betalen. In de stadsbegroting en in de meerjarenplanning van de stad Antwerpen worden in elk geval geen bijkomende middelen voor de opvang of huisvesting van vluchtelingen voorzien.”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...