Amper 1 op 83 inbreuken op schijnhuwelijken en schijnsamenwonen bestraft

In De Standaard wordt vandaag door de meerderheidspartijen victorie gekraaid bij de werking van de nieuwe wet op de familiehereniging. Uit het antwoord van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block op een gezamenlijke vraag van CD&V-kamerlid Nahima Lanjri en Vlaams Belang-kamerlid Peter Logghe was gebleken dat de Dienst Vreemdelingenzaken vorig jaar 1.020 verblijfstitels ingetrokken had. Meestal bleek er na controle geen sprake van een gezinsleven. Honderd vergunningen werden ingetrokken nadat een rechter het (schijn)huwelijk nietig had verklaard.


‘Er wordt ook gecontroleerd in de jaren na de gezinshereniging. Die betere opvolging heeft duidelijk effect’, licht CD&V-kamerlid Nahima Lanjri toe. Dat is echter zeer kort door de bocht. Want de controle mag er dan eindelijk zijn – dat zou er nog maar aan mankeren, na de tientallen jaren ongestoord uitreiken van verblijfstitels zonder de minste controle – feit is dat diezelfde zogenaamd strengere wet op de familiehereniging vorige week in de Kamer alweer fundamenteel werd versoepeld. Het verzet hiertegen werd alléén aangetrokken door het Vlaams Belang, CD&V met collega Lanjri op kop, keurden de versoepeling goed.


Wat het intrekken van de verblijfsvergunningen moet het verhaaltje trouwens volledig worden gemaakt. Collega Lanjri en ikzelf stelden ook de vraag naar het intrekken van verblijfsrechten bij schijnhuwelijken, schijnsamenlevingscontracten enzovoort. Uit de cijfers van de Staatssecretaris bleek dat in 2013 maar 100 intrekkingen gebeurden. Het aantal vastgestelde  inbreuken naar schijnhuwelijken en naar schijnsamenlevingsconctracten bedroeg in 2013 8.342. Bij amper 1 op 83 werd het verblijfsrecht ingetrokken, terwijl dat voor het Vlaams Belang een absoluut automatisme dient te zijn


Bijlage: antwoord op een mondelinge vraag van kamerlid Peter Logghe aan staatssecretaris Maggie De Block.


Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...