Amper 1 op 70 criminele vreemdelingen teruggestuurd

Filip Dewinter: “Van de 1.095 Marokkaanse gevangenen met een wettige verblijfsstatus die in 2016 in een Belgische gevangenis zaten, werden er welgeteld 0 teruggestuurd.”

Afgelopen jaar werd amper 1 op 70 criminele vreemdelingen teruggestuurd naar het land van herkomst. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens na een vraag van Filip Dewinter.

Hoewel deze regering naar eigen zeggen haar best doet om criminele vreemdelingen die in onze gevangenissen zitten het land uit te zetten, blijkt in werkelijkheid het tegendeel. Om de lage cijfers te verantwoorden verwees staatssecretaris Francken in het verleden vaak naar het ontbreken van verdragen met landen die de terugname van criminele onderdanen regelen om er de (rest) van hun straf uit te zitten. Maar nu blijkt dat zelfs met de 72 landen – waaronder Marokko en Turkije – waarmee er terugnameakkoorden bestaan er allesbehalve sprake is van een kordaat beleid.

Voor deze zogenaamde ‘overbrengingen’ is met een beperkt aantal landen ook de toestemming van de gedetineerde vereist. Onder meer Canada en de VS bevinden zich in die laatste categorie. In 2016 werden in totaal 42 overbrengingen met akkoord van de gedetineerde verricht en 5 zonder akkoord. Wetende dat er 3.252 criminele vreemdelingen met een wettig verblijfsstatuut achter de tralies zitten, betekent dat op een jaar tijd amper 1 op 70 effectief werd uitgewezen.

Een opvallend voorbeeld van de afwezigheid van een streng terugkeerbeleid zijn volgens Dewinter de Marokkaanse gedetineerden. “Van de 1095 Marokkaanse gevangenen met een wettige verblijfsstatus die in 2016 in een Belgische gevangenis zaten, werden er welgeteld 0 teruggestuurd.  Dit terwijl met Marokko wel degelijk een bilateraal akkoord bestaat dat de terugname regelt. Het ontbreekt deze regering duidelijk aan daadkracht om haar stoere woorden ook in daden om te zetten.”

Voor de volledigheid: het totaal aantal criminele vreemdelingen ligt vandaag op 4.589 op een totaal van 10.300 gevangenen, nieuwe Belgen niet meegerekend. Dat betekent dat 44,5 procent van de gevangenisbevolking niet over de Belgische nationaliteit beschikt.

Niet EU-landen met hoogst aantal gedetineerden in onze gevangenissen* Aantal in onze gevangenissen in 2016 Effectief uitgewezen in 2016
Marokko 1095 0
Turkije 179 1
Albanië 132 0
Servië 64 0
Rusland 55 0

*Waarmee een overeenkomst bestaat tot terugname.

Bijlage: vraag Filip Dewinter en antwoord minister Koen Geens

q1814 gesigneerd FDW

 

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...