Algemeen hoofddoekenverbod voor Brusselse ambtenaren

De Brusselse afdeling van het ACV pleit vandaag voor een hoofddoekenverbod voor de ambtenaren bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ACV verwijst daarbij naar een tekst die is goedgekeurd door alle vakbonden, waarbij er wordt uitgegaan van het neutraliteitsprincipe.

Dit neutraliteitsprincipe geldt nu al bij de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, de Haven van Brussel en Actiris, maar het ACV vraagt meer dan terecht een consequent beleid, zodat het verbod zou gelden voor alle Brusselse ambtenaren.
Zoals verwacht kreeg het ACV reeds de wind van voren vanwege Brussels Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Bruno De Lille (Groen) wiens partij bij de komende gewestverkiezingen mikt op de allochtone stemmen.

Het Minderhedenforum is al even voorspelbaar tegen een hoofddoekenverbod, maar haalt daar de meest absurde argumenten voor boven. Ze vindt een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekenen  “een vorm van discriminatie en trouwens ook van indirecte discriminatie tegen vrouwen”, aldus directeur Naima Charkaoui . Klinkklare nonsens natuurlijk: een algemeen verbod heft juist de bestaande discriminatie tussen ambtenaren op. Daarenboven is het wel bijzonder treffend om te stellen dat een verbod op een vrouwonterend symbool als een hoofddoek net discriminerend voor die vrouwen zou zijn.

Het Vlaams Belang zal in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement alvast over de materie interpelleren, en steunt ten volle de demarche van het ACV.
  De Vlaams-nationale partij hoopt dat Staatssecretaris De Lille en Brussels CD&V-minister Grouwels eindelijk eens klare wijn zouden schenken over het standpunt van de hoofdstedelijke regering ter zake.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...