Afscheid Maria Balemans uit de Borgerhoutse districtsraad

Op maandag 17 december 2018 moesten we afscheid nemen van Maria Balemans uit de Vlaams Belang fractie van de Borgerhoutse districtsraad.

Maria was deze legislatuur van 2012 tot 2018 de tweede verkozenen voor het Vlaams Belang en dus ook die 6 jaar mijn trouwe partner in de districtsraad.

Helaas kwamen wij bij de laatste verkiezingen maar een goede 120 stemmen te kort om ook onze tweede zetel te behouden.

Onbeslagen kwam Maria niet op het Borgerhoutse districtsijs.

De legislatuur daarvoor zetelde Maria reeds een dikke twee jaar als plaatsvervangster en kon ze al goede ervaring opdoen.

Maria hield zich vooral bezig met Borgerhout intra-muros, zeg maar oud Borgerhout alwaar ze ook woont.

Zo merkte ze op dat op 11 juli dit jaar er géén Vlaamse leeuwenvlag wapperde aan het districtshuis hoewel dit wettelijk verplicht is en voelde het districtsbestuur hierover aan de tand.

Zeker de laatste jaren voelde Maria zich meer en meer thuis in het politieke circus en kwam regelmatig tussen.

Zo was de heraanleg van het Moorkensplein haar stokpaardje.

Steeds heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor haar Borgerhout.

Wij zullen haar missen de volgende legislatuur !

Maar wij zullen niet stilzitten, integendeel starten we nu reeds de campagne op voor de volgende districtsraadsverkiezingen en op naar al zeker een tweede en liefst nog meer zetels !

Wat niet wegneemt dat we Maria nog regelmatig in de publiekstribune zullen zien, samen met haar onafscheidelijke partner Jean.

Maar hiermee valt wel een belangrijke pion weg in oud Borgerhout.

Daarom bij deze een oproep om feiten en zaken te melden aan de Vlaams Belang bestuursleden zodat wij gepaste actie kunnen ondernemen.

We kunnen niet overal tegelijk zijn en rekenen op onze kiezers die tegelijk ook onze ogen en oren zijn.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...