Actie tegen plannen Borgerhouts districtsbestuur om Borgerhoutse straat- en pleinnamen te ‘multiculturaliseren.

Filip Dewinter: “Vlaams Belang hernoemt Groeningerplein voor één dag tot ‘Ludo Hannes’-plein, want als er één persoon in Borgerhout is die een straatnaam verdient, dan is het wel de in 1990 aan dit plein vermoorde Ludo Hannes .”


Een dertigtal militanten van Vlaams Belang voerden deze voormiddag op het Borgerhoutse Groeningerplein actie om te protesteren tegen de plannen van het Borgerhoutse districtsbestuur om de plein- en straatnamen te ‘multiculturaliseren’, d.w.z. namen te geven die niets te maken hebben met Borgerhout, maar wel met de geschiedenis van bepaalde allochtone bevolkingsgroepen. Het districtsbestuur vindt dit nodig “omdat we binnenkort 50 jaar immigratie vieren”. In dit verband deed het districtsbestuur deze week reeds een eerste poging om het Terloplein te laten hernoemen tot ‘Al-Khattabiplein’. Deze plannen werden gelukkig afgewezen door de Borgerhoutenaren zelf.


Het Vlaams Belang had voor de actie straatnaambordjes ‘Ludo Hannes-plein’ laten maken, met als onderschrift ‘op dit plein gewelddadig vermoord op 21 oktober 1990’. De straatnaambordjes werden opgehangen aan palen en bomen op het Groeningerplein, dat daarmee voor één dag symbolisch hernoemd werd tot ‘Ludo Hannesplein’.  Na het ophangen van de straatnaamborden werden ook bloemen neergelegd ter nagedachtenis aan de 80-jarige Ludo Hannes.  De aanwezige actievoerders hielden vervolgens één minuut stilte.


Voorafgaand aan de actie lichtte Filip Dewinter de reden van de actie toe: “Het Vlaams Belang kant zich tegen het voornemen van het linkse Borgerhoutse districtsbestuur om straatnamen en pleinen buitenlandse, vreemde namen te geven. Een Borgerhouts plein de naam geven van een Berberse antikoloniale strijder druist in tegen elke integratie, elke inburgering en bevestigt en beloont de facto de nu reeds aanwezige niet-integratie en segregatie in Borgerhout. Het Vlaams Belang is van oordeel dat als er één iemand is die een straatnaam in Borgerhout verdient, dat de Vlaamse Borgerhoutenaar Ludo Hannes is. Ludo Hannes werd in 1990 vlak bij dit plein op een brutale manier vermoord. Hij werd, staande in de deuropening van zijn huis, aangevallen, waarbij hij enkele harde stampen te verwerken kreeg en enkele uren later stierf.”


Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...