Absurdocratie

Rechts Amerika heeft een nieuwe term uitgevonden m.b.t. tot politiek links:


 “Ineptocracy:


A political system of government where the incompetent are elected by the unproductive in return for goods and services redistributed from the competent and productive, until the former so outnumber the latter that the system collapses” (Patriot Post U.S.- humor – 19.11.2013)


Dit kan het best vertaald worden als volgt:


Absurdocratie:


Een politiek systeem van regeren waarbij de niet bekwame worden verkozen door de niet productieve in ruil voor goederen en diensten bekomen en herverdeeld van de bekwame en de productieve tot het aantal van de eersten (de niet bekwame en de niet productieve) de laatste (de bekwame en de productieve) in zulke mate overtreft dat het systeem ineenstort.


We kennen dit systeem hier ook, en links wil nog steeds iedereen doen geloven dat dit hun oplossing is.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...