Aantal aanvragen voor studentenvisa piekt

Het aantal aanvragen voor studentenvisa stijgt tot recordhoogte. Nooit eerder vroegen zoveel niet-Europese studenten een visum aan om in dit land te komen studeren. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Maggie De Block overmaakte aan Vlaams Belang-

In 2013 werd een recordaantal opgetekend van 8.619 aanvragen. Een verhoging van 8 procent ten opzichte van 2009. Het aantal toekenningen van een studentenvisum steeg nog méér: van 5.740 in 2009 naar 6.308 in 2013 of een stijging van 10 procent.


De absolute top vijf van aanvragende landen wordt aangevoerd door Kameroen, Marokko, Congo en Turkije. Het aantal toekenningen van een studentenvisum lag het hoogst in 2009. Marokko voerde toen de lijst aan met 498 toekenningen. Gevolgd door China en de VS. Daarop volgden Kameroen (427), Turkije (343) en Congo (243), in 2013 wordt de lijst aangevoerd door China (554), de VS (495), gevolgd door Kameroen (nog steeds  een forse 476), Turkije (434) en Brazilië (311).


Peter Logghe: “De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, De Block (Open VLD), gaat er prat op dat ze de migratiestromen naar dit land eigenhandig heeft ingedijkt. Nochtans blijven allerlei kanalen wagenwijd openstaan.”


Treffend is dat de staatssecretaris in haar antwoord toegeeft dat ze niet weet en ook geen zekerheid kan geven of een student, die jarenlang in België heeft gestudeerd, na de studies het land heeft verlaten. “Wij zijn er nooit zeker van dat de student het land verlaten heeft, behalve indien hij zich bij het gemeentebestuur aanbiedt om zijn verblijfskaart terug te geven (…). In alle andere gevallen vragen wij aan de politie, als wij vaststellen dat de student zicht niet meer bij het gemeentebestuur heeft aangeboden om een verlenging van zijn verblijf te krijgen, om een verblijfsonderzoek uit te voeren. Als hij geen student meer is, en er geen andere procedure loopt, wordt een verwijderingsmaatregel genomen.”


Nochtans is het misbruik van de studentenvisa een oud zeer. In 2008 beloofde minister Turtelboom nog om strenger toe te zien op de vele misbruiken van de studentenvisums. “Naar schatting de helft van de illegale immigratie gebeurt via misbruik van officiële procedures. Een vaak gehanteerd instrument is het studentenvisum. Hoog tijd om die immigratiepoort te barricaderen,” aldus Logghe.


Bijlage: schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Peter Logghe + antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block.


Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...