50ste verjaardag van gastarbeidersverdrag met Marokko geen reden om te vieren

Op vrijdag 14 februari vindt in het halfrond van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een academische zitting plaats naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Belgisch-Marokkaanse conventie met betrekking tot de tewerkstelling van Marokkaanse arbeidskrachten in België. De zitting zal onder meer worden bijgewoond door de ambassadeur van Marokko in België.


Het aantrekken van gastarbeiders uit onder meer Marokko is uitgedraaid op een maatschappelijke ramp met nefaste gevolgen voor zowel de betrokken migranten als voor de autochtone bevolking. Door de gezinshereniging die erop volgde en die thans eerder  ‘gezinsvorming’ moet worden genoemd – waarbij in ons land geboren personen massaal een partner uit Marokko laten overkomen -, is de bevolking van Marokkaanse afkomst op enkele decennia tijd geëxplodeerd. Dit wordt enkel gecamoufleerd door de massale verlening van de Belgische nationaliteit. Alleen al van 1991 tot en met 2012 kregen 216.938 Marokkanen de Belgische nationaliteit. Terwijl op 1 januari 2010 in België ‘slechts’ 81.929 personen enkel de Marokkaanse nationaliteit hadden, verbleven er op diezelfde datum 279.645 personen die bij de geboorte enkel over die nationaliteit beschikten. In dat laatste cijfer zijn evenwel de kinderen van de ‘nieuwe Belgen’, die van bij de geboorte Belg zijn, niet inbegrepen, ook al hebben ze eveneens de Marokkaanse nationaliteit.


De gebrekkige integratie van het merendeel van de bevolking van Marokkaanse herkomst blijkt uit tal van indicatoren. Zo zijn Marokkanen sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. Er zitten ongeveer 1.200 Marokkanen in de Belgische gevangenissen, op een totaal van iets meer dan 9.000 gedetineerden. Dat is dan nog zonder de nieuwe Belgen gerekend, die daarnaast nog steeds de Marokkaanse nationaliteit hebben. Ook op de arbeidsmarkt is de positie van Marokkanen rampzalig. Zo telt Vlaanderen niet minder dan 15.579 werklozen van Marokkaanse origine, zijnde 6,5% van alle werklozen. In het onderwijs doen leerlingen van Marokkaanse oorsprong het doorgaans eveneens slecht, hetgeen mede kan worden verklaard door het feit dat de meeste Marokkanen hun partner nog steeds laten overkomen uit het land van herkomst, zodat de integratie steeds weer vanaf nul moet beginnen. In 2011 waren Marokkanen bijvoorbeeld goed voor 7.556 van de 25.509 verblijfsvergunningen die in verband met gezinshereniging werden verleend aan derdelanders (niet-EU), zijnde net geen 30%.


Het Vlaams Belang is dan ook van mening dat de 50ste verjaardag van het gastarbeidersverdrag met Marokko alles behalve een reden is om te vieren, maar eerder om een minuut stilte te houden. Bovendien wordt het tijd dat de gastarbeidersverdragen met landen als Marokko, Tunesië, Algerije en Turkije worden opgezegd.


Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...